ČINNOST JPO II V DUBNU 2022

 

Naše jednotka v dubnu zasahovala u 8 mimořádných událostí - 4x se jednalo o technickou pomoc, 1x velice vážnou dopravní nehodu a 3x o požár, kde hned 2x musel být vyhlášen 3 stupeň požárního poplachu. Zejména požár v Krucemburku byl pro naše členy výjezdové jednotky velice fyzicky náročný, na místě jsme zasahovali nepřetržitě 2 dny. Dalších několik desítek hodin věnovali zejména naši strojnici údržbě, drobným opravám a očistě zásahového vybavení a materiálu.

 

Výjezdy

2.4.2022 v 11:48hod byl proveden vstup do zamčeného bytu v domě s pečovatelskou službou ve Ždírci n/D. Uvnitř bytu byla zraněná osoba - poskytnutí předlékařské první pomoci do příjezdu ZZS a pomoc s transportem do vozidla ZZS. Na místě spolupráce s HZS Chotěboř, RZP ( Havlíčkův Brod) a PČR.

3.4.2022 v 19:41hod zasahovala jednotka společně s kolegy ze Žďáru n/S u vážné dopravní nehody osobního vozidla, které narazilo do stromu na silnici Košinov – Vojnův Městec. Na místě poskytnutí první předlékařské pomoci zraněné osobě do příjezdu ZZS, spolupráce při transportu zraněné osoby do vrtulníku LZS (Hradec Králové), zajištění místa nehody, provedení protipožárního opatření. Spolupráce se složkami IZS.

5.4.2022 v 16:59hod byl ohlášen požár střechy rodinného domu ve Ždírci n/D. Na místě zásahu bylo průzkumem zjištěno, že se jedná o zahoření sazí v komíně. Následně byla provedena lokalizace a likvidace, požár se obešel beze škody. Na místě spolupráce HZS Chotěboř, JSDH Krucemburk a Sobíňov.

13.4.2022 ve 13:27hod vyjela jednotka v rámci mezikrajské výpomoci do sousedního Pardubického kraje na ohlášený požár lesa (400x100m). Z důvodu nepřístupného terénu a velkého rozsahu byl vyhlášen třetí stupeň požárního poplachu. Na místo události byl povolán také vrtulník letecké hasičské služby z Brna, který prováděl hašení pomocí ,,bambivaku". Naše jednotka na místě prováděla hasební práce ve spolupráci s HZS Hlinsko a podílela se na plnění ,,bambivaku". Naše cisterny zajišťovaly na místo zásahu kyvadlovou dopravu vody. Na místo jsme postupně vyjeli s oběma CAS a dopravním automobilem. Spolupráce s HZS Chrudim, Hlinsko, Chotěboř, JSDH Trhová Kamenice, Hlinsko - Blatno, Hlinsko, Vítanov, Studnice, Chlum, Sobíňov, Vojnův Městec, Krucemburk a LHS ( Letecká Hasicí Služba) stanice Lidická.

14.4.2022 v 15:38hod provedla jednotka očištění komunikace po požáru v obci Krucemburk.

18.4.2022 v 09:48hod provedla jednotka otevření zabouchnutých dveří rodinného domu ve Ždírci n/D, kde hrozilo nebezpečí z prodlení.

7.4.2022 v 9:56hod byl ohlášen požár lakovny v obci Krucemburk. Po příjezdu jednotky na místo bylo průzkumem zjištěno, že se jedná o požár většího rozsahu, proto si velitel na místo zásahu vyžádal další jednotky a prostředky, a byl vyhlášen druhý stupeň požárního poplachu. Z důvodu potřebných dalších jednotek a prostředků velitel zásahu rozhodl o vyhlášení třetího stupně. Hašení požáru bylo prováděno za pomoci několika proudů ,,C", výškové techniky, ale také pomocí pěny, smáčidel, speciálního zařízení Cobra, či hasicích hřebů. Vzhledem k velké spotřebě vody při hašení, byla zřízena kyvadlová doprava vody z rybníku u Starého Ranska. Z důvodu velkého zakouření byl celý zásah prováděn v dýchací technice, a proto musel být na místo přivolán i protiplynový kontejner, který doplňoval tlakové láhve stlačeným vzduchem přímo na místě zásahu. Následně byla povolána speciální technika záchranného útvaru Hlučín. Jednalo se konkrétně o bagr Caterpillar 336F, který je dislokován v Jihlavě. Díky této technice se povedlo požár krátce před 21. hod lokalizovat a následně byl zlikvidován. Naše jednotka se tak ve 22:30hod mohla vrátit zpět na základnu.

Ihned po návratu začala jednotka s údržbou a výměnou použitého materiálu. Během těchto prací byl však znovu vyhlášen poplach - ve 23:20hod provedla jednotka otevření zabouchnutých dveří v bytovém domě v obci Krucemburk, kde hrozilo nebezpečí z prodlení.

Ve 2:35hod se bohužel rozezněly sirény a telefony znovu a jednotka vyjížděla zpět do Krucemburku. Požár byl velkého rozsahu, proto byl opět vyhlášen druhý a následně třetí stupeň požárního poplachu. Hašení bylo prováděno opět několika proudy ,,C" a za pomoci výškové techniky. Požár se podařilo lokalizovat až kolem 14.hod. Naše první cisterna MAN hlásila příjezd na základnu kolem 17.hod, druhá CAS na místě zůstala společně s dopravním automobilem a místní jednotkou z Krucemburku z důvodu provádění následného dozoru požářiště a dohašování skrytých ohnisek. Poté bylo místo zásahu předáno majiteli a až po sobotní 8.hod byl zásah teprve ukončen. Škoda způsobená požárem byla předběžně odhadnuta na 80mil. Kč. Příčinou požáru byla nedbalost.

Dále na místě zasahovali: HZS Chotěboř, Havlíčkův Brod, Hlinsko, Žďár n/S, Jihlava, ZÚ Jihlava, JSDH Krucemburk, Sobíňov, Česká Bělá, Havlíčkova Borová, Chotěboř, Vojnův Městec, Škrdlovice, Hlinsko, Libice n/D, Polnička.

Ještě pár údajů o zásahu:

- na místě zasahovalo celkem 17 jednotek požární ochrany

- celkem se na místě vystřídalo 58 kusů techniky

- 20 ks cisternových automobilových stříkaček

- 3 automobilové plošiny

- 1 automobilový žebřík

- při požáru bylo „vydýcháno“ několik desítek tlakových lahví se stlačeným vzduchem

- naše jednotka na místě strávila celkem 43 hodin

- na místě jsme zasahovali s oběma CAS a dopravním automobilem

- dalších 20 hodin jsme strávili údržbou techniky

- zasahovalo celkem 21 členů jednotky

- došlo k poškození 21 kusů zásahových hadic

O tom, jak byl zásah náročný, svědčí i poškození dvou přileb sálavým teplem. V historii našeho sboru se jedná asi o největší a nejdelší zásah společně s požárem VČDZ (Východočeské dřevařské závody) ve Ždírci nad Doubravou 19.5.1979. Nejdůležitější je ale fakt, že se při požáru ani samotném zásahu nikdo nezranil. Všem, kteří se na zásahu podíleli patří obrovské díky!

 

Kalendář akcí

celý kalendář akcí...