Ohlédnutí za rokem 2020 z pohledu výjezdové jednotky


Celkem jednotka vyjížděla na žádost KOPIS Kraje Vysočina ke 143 mimořádným událostem:

Dopravní nehoda silniční 22x

Záchrana osob - použití AED 6x

Planý poplach 6x

Požár 11x

Technická pomoc 96x

Únik ropných produktů 2x

Celkem se během roku 2021 u zásahů vystřídalo 22 našich členů. Při mimořádných událostech došlo ke zranění jednoho našeho člena.

Čas strávený u zásahů se vyšplhal na 813 hodin. Nesmíme také zapomenout na další stovky hodin, které zejména naši strojníci věnovali údržbě našich vozidel, technických prostředků a různým drobným opravám. Naši členové se také věnovali výcviku v rámci samostatných odborných příprav jednotky, ale i výcviku s HZS, periodickému školení velitelů družstev a strojníků, nositelů dýchací techniky, sebezáchraně, obsluze motorových pil, použití AED + zdravotnickému školení, vyprošťování osob z havarovaných vozidel a mnohému dalšímu...

Naše vozidla k událostem ujela 1397 km. Lehce se zvedl počet dopravních nehod. 2x bylo třeba k vyproštění zaklíněné osoby ve vozidle použít speciální hydraulické vyprošťovací zařízení, jedna osoba bohužel svým zraněním podlehla.

Jednotka také 6x vyjížděla na žádost zdravotnické záchranné služby s přístrojem AED. Při těchto událostech rozhoduje zejména rychlost poskytnutí první pomoci. Proto nás těší, že alespoň ve třech případech byla pomoc úspěšná.

Mezi naše nejdéle trvající zásahy patřily dvě větrné smrště, které se přehnaly přes naše území v červnu - jednotka s oběma CAS zasahovala vždy téměř nepřetržitě 24 hodin. Odstraňovali jsme zejména popadané stromy z komunikací, ze střech domů, prováděli provizorní opravy střech a čerpali vodu ze sklepů. Celkem při těchto událostech jednotka zasahovala 56x.

Členové jednotky navštívili také letní tábor Jančour a předvedli ukázku vyproštění osob z havarovaného vozidla na oslavách SDH Sobíňov. Další plánované ukázky a preventivní činnost byla bohužel díky Covid-19 zrušená.

 

Velké poděkování patří zejména zřizovateli, Městu Ždírec n/D, za celoroční finanční podporu a spolupráci. Nesmíme však zapomenout ani na další: Stora Enso Wood Products Ždírec s. r. o., GCE Chotě boř, Požární Bezpečnost Havlíčkův Brod a další. Zvláštní poděkování pak patří kolegům z PS Chotě boř, PS Žďár nad Sázavou, PS Havlíčkův Brod, PS Pardubice, PS Jihlava, HZS Kraje Vysočina a dalším okolním JSDH, se kterými jsme spolupracovali. To největší poděkování však patří našim rodinám za to, že to s námi zase další rok vydrželi.

 

Rok 2022 se zapíše do historie našeho SDH a jednotky velkým písmem. Čeká nás nejen dokončení a zároveň předání do užívání nové požární zbrojnice, ale také zaparkujeme do naší nové ,,hasičárny“ v historii našeho sboru první nové výjezdové vozidlo CAS 20/4000/240 - S 2 R SCANIA P440 4X4, CP31L, které by nám měla dodat firma THT Polička v průběhu roku 2022.

 

 

 

 

 

Kalendář akcí

červen
9
2024

2. kolo Havlíčkobrodského turné mladých hasičů

9. červen 2024, start závodu 9:45, místo: Fire aréna u ČOV Ždírec nad Doubravou více...
červen
22
2024

Den otevřených dveří

22. červen 2024 od 12h, místo: hasičská zbrojnice Ždírec nad Doubravou více...
celý kalendář akcí...