ČINNOST JPO II

ČERVEN – ČERVENEC

 

Jednotka během těchto dvou měsíců zasahovala celkem u 71 mimořádných událostí. Tento velký počet zásahů byl spojen zejména se dvěma bouřemi, které se prohnaly přes naše území. Nechyběly však ani zásahy u nehod a požárů.

 

5.6.2021 ve 14:00hod odstranění bodavého hmyzu - Ždírec nad Doubravou

11.6.2021 v 16:01hod odstranění stromu - Oudoleň

15.6.2021 v 15:21hod jsme společně s jednotkou ze stanice HZS Ždár n/S zasahovali u dopravní nehody nákladního vozidla v katastru obce Nová Huť. Na místě předlékařská první pomoc zraněné osobě, pomoc s transportem do vozidla ZZS, zajištění úniku provozních kapalin a místa nehody.

17.6.2021 v 07:22hod jsme společně s jednotkou ze stanice HZS Chotěboř zasahovali u dopravní nehody dvou osobních vozidel v katastru obce Dlouhý. Na místě 1 zraněná osoba. Zajistili jsme místo DN a zasypali uniklé pohonné kapaliny.

Týž den ve 14:36hod jsme zasahovali u dopravní nehody osobního vozidla (náraz do stromu) u obce Údavy. Bez zranění osob. Na místě zabezpečení místa nehody a úniku provozních kapalin.

19.6.2021 v 15:45hod otevření bytu v obci Krucemburk.

23.6.2021 v 15:57hod vyjela jednotka k nahlášenému požáru vozidla do obce Počátky. Jednotka na místě nezasahovala, požár lokalizovala a zlikvidovala jednotka HZS Chotěboř.

26.6.2021 v 0:04hod jsme zasahovali u dopravní nehody osobního automobilu po nárazu do plotu v obci Staré Ransko. 1 zraněná osoba, na místě poskytnutí první předlékařské pomoci, vyproštění zraněné osoby pomocí speciálního hydraulického vyprošťovacího nářadí, spolupráce s ZZS a úklid následků nehody.

28.6.2021 v 5:55hod jsme společně s jednotkou ze stanice HZS Chotě boř zasahovali u dopravní nehody osobního vozidla mimo komunikaci v katastru obce Krucemburk. Na místě1 zraněná osoba, poskytnutí první předlékařské pomoci, protipožární opatření a zajištění místa dopravní nehody.

Od večera 29.6.2021 do dopoledních hodin 30.6.2021 jsme vyjížděli celkem k 22 mimořádným událostem spojeným zejména s počasím, které panovalo v našem kraji. Zasahovali jsme například u zahoření izolátorů vysokého napětí v obci Bílek, u dopravní nehody u obce Dlouhý. Nejvíce jsme však odstraňovali stromy a větve z komunikace v obcích Údavy, Dlouhý, Slavíkov, Čtvrť, Křemenice, Horní Vestec, Sloupno, Podmoklany, Vojnův Městec, Krucemburk, Oudoleň, Příjemky a Bílek.

30.6.2021 v 15:14hod vyjela jednotka společně s HZS Chotěboř, JSDH Chotěboř a Libice nad Doubravou na ohlášený černý dým z RD do obce Chotěboř. Jednalo se o požár vířivky. Požár byl lokalizován a zlikvidován jednotkou HZS, naše jednotka byla cestou k zásahu odvolána zpět na základnu.

 

7.7.2021 v 5:05hod vyjela jednotka společně s HZS Chotěboř, JSDH Maleč a Libice nad Doubravou na ohlášený požár střechy RD do obce Libická Lhotka v rámci vyhlášeného II. stupně požárního poplachu. Požár lokalizován a zlikvidován pomocí několika C proudů. Odhadovaná škoda je 900tis.

8.7.2021 - 9.7. 2021 zasahovala jednotka v rozmezí 24 hodin u 34 mimořádných událostí spojených zejména s počasím, které panovalo v našem kraji. V terénu byly obě naše cisterny i dopravní automobil. Čerpali jsme vodu ze zatopených sklepů, odstraňovali stromy ze střech, zajišťovali střechy proti pádu a hlavně odstraňovali stromy a větve z komunikací v obcích Ždírec n/D, Údavy, Dlouhý, Slavíkov, Čtvrť, Křemenice, Horní Vestec, Zálesí, Sloupno, Podmoklany, Barovice, Nové Ransko, Staré Ransko, Hájek a další. Během dne jsme také spolupracovali s JSDH Slavíkov, Sobíňov a Chotěboř.

11.7.2021 9:32hod odstranění stromu v obci Hudeč. Téhož dne v 15:35hod jsme zasahovali společně s HZS Ždár n/S u dopravní nehody osobního automobilu s 1 zraněnou osobou po nárazu do stromu na komunikaci mezi obcí Košinov a Vojnův Městec. Na místě poskytnutí první předlékařské pomoci, vyproštění zaklíněné zraněné osoby pomocí speciálního hydraulického vyprošťovacího nářadí, spolupráce se ZZS a transport zraněné osoby do vrtulníku LZS.

15.7.2021 v 15:19hod vyjela jednotka společně s HZS Chotěboř do obce Ždírec nad Doubravou k nahlášenému požáru dodávky. Uhašeno pomocí přenosného hasicího přístroje a vysokotlaku. Škoda 100tis., příčina technická závada.

23.7.2021 ve 20:40hod likvidace nebezpečného hmyzu – Ždírec n/D.

29.7.2021 v 09:23hod vyjela jednotka společně s HZS Chotěboř, Hlinsko, Sobíňov a Krucemburk na ohlášený kouř ze střechy průmyslové budovy ve Ždírci nad Doubravou. Průzkumem zjištěno, že se jedná o planý poplach.

30.7.2021 v 18:20hod provedla jednotka vyproštění uvízlé nožičky dítěte z betonového odtoku okapu v obci Krucemburk. Na místě spolupráce s HZS Chotěboř a ZZS.

31.7.2021 v 19:15hod a ve 21:24hod otevření bytu – Ždírec n/D.

 

 

Další

 

Členové jednotky provedli ukázku vyproštění osob z vozidla na oslavách 140 let založení SDH Sobíňov.

Na dětském táboře jsme dětem ukázali naší techniku a předvedli ukázku záchrany tonoucího z vody.

Kalendář akcí

celý kalendář akcí...