Výjezdová jednotka má další dva vyškolené zdravotníky

Členové výjezdové jednotky Lukáš Kovačka a Erik Urban se zúčastnili kurzu ,,Zdravotník zotavovacích akcí“, který se konal v Přibyslavi. Pořádalo ho SH
ČMS a školení prováděla odborná firma ProgressRescue. Kurz byl rozdělen do dvou částí - první se konala od pátku 16.3.2018 do neděle 18.3.2018 a byla zaměřena teoreticky - na fyziologii a celkovou anatomii lidského těla dětí i dospělých. Tuto část přednášely lektorky Vysoké školy polytechnické v Jihlavě. Celý víkend byl zakončen závěrečným testem ze získaných znalostí, který musel být napsán nejméně na 75%, aby byl účastník kurzu vpuštěn ke druhé části.
Druhá část kurzu se konala od pátku 13.4.2018 do neděle 15.4.2018. Tato část kurzu byla hlavně praktická, pod vedením zkušených instruktorů a záchranářů, kteří mají dlouholetou praxi u pozemní a letecké záchranné služby v kraji Vysočina. V průběhu kurzu probíhal např. nácvik resuscitace novorozenců i dospělých, proběhlo proškolení k použití AED, nácvik zamezení masivního krvácení za pomoci tlakových bodů, k zamezení krvácení bez potřebného vybavení lékárničky, různé postupy u dopravní nehod - laická pomoc, i v rámci zásahu složek IZS, postup při hromadném neštěstí. Naučili jsme se, jak zajistit tepelný komfort a transport pacienta, ošetření zlomenin (i těch otevřených), první pomoc při amputacích, správné vyšetření celého těla po úrazu a ošetření spousty dalších akutních stavů. Proběhlo také proškolení
záchrany tonoucího - jak na klidné hladině, tak v neklidných vodách a na jezech. Neděle pak byla ve znamení závěrečného přezkoušení, které se skládalo z písemného testu z první pomoci, který musel být opět napsán na 75%, praktické zkoušky, která se skládala z resuscitace dospělé osoby a novorozence a poté následovala ústní zkouška, kde si každý z účastníků vytáhl dvě otázky a musel popsat, jak by v dané situaci postupoval.
Tuto zkoušku složili oba členové našeho SDH úspěšně a obdrželi certifikát o absolvování kurzu a průkaz zdravotníka. Tento průkaz opravňuje k funkci zdravotníka při zásazích u dopravních nehod, ale i při různých společenských akcích např. na hasičských soutěžích, fotbalových zápasech, letních táborech, školních lyžařských kurzech a spoustě dalších společenských akcí, kde je potřebný zdravotnický dohled. Tímto kurzem se počet certifikovaných a vyškolených zdravotníků SDH Ždírec nad Doubravou rozšířil na deset.
Děkujeme Městu Ždírec nad Doubravou, které kurz finančně podpořilo.

Kalendář akcí

duben
30
2019

Pálení čarodějnic 2019

Zveme vás opět po roce na tradiční "Pálení čarodějnic" o nejmagičtější noci v roce 30.4.2019 více...
celý kalendář akcí...