Nový přístroj do vybavení jednotky JPOII

Během července 2018 byl naší jednotce předán firmou PROGRESSRESCUE automatizovaný externí defibrilátor LIFEPAC 1000 s EKG křivkou. Cena tohoto přístroje byla téměř 70 tis. a celou částku uhradilo město Ždírec n/D ze svého rozpočtu. K přístroji byly dodány také 2 sady elektrod pro dospělé pacienty a sada pro děti. Tento typ přístroje byl vybrán proto, že je plně kompatibilní s přístroji ZZS kraje Vysočina (tzn., že při příjezdu ZZS posádka nemusí přelepovat celé elektrody, ale pouze je přepojí do svého přístroje). Toto zařízení je uloženo v našem prvním výjezdovém vozidle CAS 24 MAN.
V pátek 27.7.2018 proběhlo v naší zbrojnici závěrečné a praktické školení, které bylo zaměřeno právě na zacházení s přístrojem AED typu LIFEPAC - na rozpoznání příznaků zástavy krevního oběhu, vyhodnocení stavu pacienta, poskytnutí správné KPR (kardiopulmonální resuscitace) za pomoci ambuvaku a kyslíkového přístroje (tímto vybavením je jednotka také vybavena). Dále si členové zopakovali postup pří masivním krvácení a jeho zastavení a správné nasazení krčního límce. Školení bylo provedeno instruktory firmy PROGRESSRESCUE, a to Mgr. Lukášem Caklem a Lukášem Jirků DiS. Tito instruktoři mají dlouholeté zkušenosti u ZZS kraje Vysočina, a to jak s leteckou, tak s pozemní záchrannou službou, ale i vojenskou medicínou. Patří mezi organizátory několika cvičení ZZS kraje Vysočina. Toto školení bylo jednou z posledních podmínek, kterou měl HZS a ZZS kraje Vysočina, aby mohla být naše jednotka zařazená do plošného pokrytí složek IZS. Naše jednotka má 12 vyškolených a certifikovaných zdravotníků tzv. FIRST RESPONDERU, všech 20 členů je proškoleno na zacházení s AED a k poskytnutí správné resuscitace. Své znalosti si členové musí opakovat každý měsíc na odborných přípravách jednotky. Jednotka je také odborně způsobilá k provádění zdravotnických dozorů při různých kulturních a sportovních akcích. Jednotka je od 1.8.2018 zařazená a předurčená k výjezdům, kde bude předpoklad využití AED (srdeční zástavy, tonutí atd.) Vyjíždět bude na žádost ZZS kraje Vysočina, prostřednictvím KOPIS HZS kraje Vysočina. Vzhledem k dojezdovým časům ZZS mezi 10 až 20 min je předpoklad, že předlékařská první pomoc a život zachraňující výboj při fibrilaci srdce pomocí AED bude moc být díky naší jednotce podán dříve.
Věříme, že těchto typů výjezdů bude co nejméně. Pokud ale tato situace přeci jenom nastane, jsme připraveni a odhodlání našim občanům kdykoliv pomoci. Velké poděkování patří Městu Ždírec nad Doubravou, které umožnilo nákup AED.

Kalendář akcí

červen
22
2024

Den s hasiči

22. červen 2024 od 12h, místo: hasičská zbrojnice Ždírec nad Doubravou více...
celý kalendář akcí...