Velitelé JPO II a strojníci JPOII absolvovali pravidelné školení

Nejprve proběhla dne 14. 3. 2015 v Havlíčkově Brodě pravidelná odborná příprava velitelů JPO II a JPO III k prodloužení jejich odborné způsobilosti. Jednalo se o jednodenní 8 hodinové školení, které přineslo účastníkům spoustu zajímavých novinek, zkušeností a postřehů pro zásahy.  Z naší jednotky se účastnilo 6 členů, kteří mají velitelské zkoušky. Z důvodu velké účasti na školení byli školení rozděleni do dvou učeben. Protože se výuky účastnili i velitelé JPO III, tak rozdělení bylo na členy JPO II a JPO III. Naši velitelé patřili do skupiny JPO II jakožto mezi jednotky vyššího stupně a jednotky předurčené k dopravním nehodám. Do programu výuky byla vybrána tato témata: bojový řád, rádio komunikace, povinnosti velitele na místě události, rozebrání konkrétních mimořádných události, požárů nebo dopravních nehod. Témata byla věcná a pro naše velitele velmi přínosná. Školení probíhalo i formou diskuze a řešení konkrétních situací. Mimo výuku a přednášky v učebnách byla věnována i jedna hodina praktickým ukázkám ve venkovních prostorách Havlíčkobrodské hasičské stanice. Kolegové z H.Brodu předvedli novou techniku, se kterou se můžeme setkat nebo kterou si i můžeme vyžádat v případě některých událostí. Jednalo se především o technický kontejner.

Dne 28. 3. 2015 opět v Havlíčkově Brodě proběhla teoretická odborná příprava strojníků JPO II, JPO III. a JPO V s CAS po 5 letech k získání a prodloužení odborné způsobilosti. Před touto teoretickou přípravou proběhla nejprve 27. 3. 2015 praktická příprava a výuka a to na stanici HZS v Chotěboři. Zde se s kolegy se probíraly a hodnotily některé společné zásahy, seznámily nás s některou novou technikou a řešily konkrétní problémy spojené se strojničinou. Následný sobotní den byl ve znamení teoretické výuky na 8 hodin na stanici v Havlíčkově Brodě. Témat bylo hned několik, ale převážně se týkaly bojového řádu a řádu strojní služby, povinností řidiče strojníka, chování a povinnosti strojníka u zásahu, a protože strojník u zásahu může zastoupit i funkci velitele, tak i některé velitelské informace. Tak jako u školení velitelů i u strojníků byla předvedena nová technika. Zde však proběhla i praktická ukázka technického kontejneru. Na závěr byly připomenuty některé speciální zásahy a na úplný závěr bylo celé školení zakončeno testem.

Kalendář akcí

celý kalendář akcí...