Nositelé dýchací techniky se cvičili v elektrárně StoraEnso

Dne 19. 11. 2014 členové výjezdové jednotky, kteří jsou nositeli dýchací techniky, absolvovali školení s praktickou zátěžovou zkouškou v místní dřevařské firmě. Sešli jsme se v hasičárně v 15:30 a do areálu firmy StoraEnso jsme vyjeli na 16:00hod.
Po příjezdu do areálu jsme nejprve společně se členy SDH Krucemburk a SDH Údavy absolvovali v jedné z místností teoretickou přípravu, kdy Roman Pátek a poté František Zhříval zopakovali a ukázali všechny potřebné informace ke správné funkci, kontrole a zajištění dýchacích přístrojů AUER a SATURN, jako i potřebnou ustrojenost a zdravotní podmínky nositele DT před jeho použitím. Byla též zopakována taktika a bezpečnost při zásahu v dýchacích přístrojích a nejen v dýchacích přístrojích, ale obecně při zásahu.
Po teoretické přípravě byl proveden praktický a zátěžový výcvik, kdy pro přítomné nositele DT byl vytvořen okruh v místní elektrárně, který si každý ve dvojici prošel s dýchacím přístrojem.

Kalendář akcí

celý kalendář akcí...