Kontrola hydrantů v našem městě

Dne 4.12.2019 jsme v rámci preventivní a kontrolní protipožární činnosti provedli prohlídku všech hydrantů nacházejících se na území našeho města. Kontrola spočívala v první řadě z jejich dostupnosti, kontrola funkčnosti, což znamená, zda se dá hydrant otevřít a následně kontrola vody v hydrantu a to především v potřebném tlaku.
Nebyly zjištěny žádné zásadní závady, které by zapříčinily nefunkčnost.

Kalendář akcí

celý kalendář akcí...