Výstavba nové hasičské zbrojnice započala

Na začátku měsíce března započala dlouho očekávaná výstavba hasičské zbrojnice v našem městě. Především my hasiči máme obrovskou radost, neboť v ní vidíme zlepšení našich podmínek pro naši činnost, a to hlavně k plnění základních úkolů, pro které jsme určení, což je chránit životy a zdraví obyvatel, životní prostředí, zvířata a majetek před požáry a jinými mimořádnými událostmi a krizovými situacemi.
Nová zbrojnice, která za několik měsíců vyroste, věříme bude důstojným zázemím pro nás hasiče a chlouba města. Prostory v hasičárně jsou uzpůsobeny především pro potřeby výjezdové jednotky. Vše by mělo vyhovovat a splňovat kritéria pro umožnění prioritně rychlého výjezdu k událostem. Jsou také zajištěny prostory k údržbě a umístění techniky, skladování prostředků, které jsou využívány u zásahů, standardem je samozřejmě adekvátní hygienické a sociální zázemí a jsou zde prostory i pro školení velitelů a členů jednotky.
Protože je jednotka dobrovolná, tak doufáme i v to, že nová hasičárna přiláká nové mladé zájemce o naši činnost a my i v těchto prostorech budeme vychovávat naše pokračovatele.
Věříme, že si nové zázemí zasloužíme a především, že přispěje k větší jistotě v našem městě a okolí v podobě naší pomoci potřebným v mimořádných událostech, ač bychom rádi vyjížděli k minimu těchto událostí.
Za to, že se tento náš sen pomalu uskutečňuje bychom chtěli všem, kdo se jakoukoliv měrou o to zasloužili, moc poděkovat. Především to jsou zástupci města Ždírce nad Doubravou v čele s panem starostou Ing. Niklem, kteří tuto investici dotáhli, až k relizaci.
Ještě některá data:
Investor: Město Ždírec nad Doubravou
Zhotovitel: firma STINTER CZ, s.r.o., Perucká 1/2522, 120 00 Praha 2 (IČ: 25959506)
Nabídková cena za dílo: 14 701 556,19 Kč bez DPH (17 788 882,99 Kč s DPH)
Odpovědný projektant: Lukáš Dohnal, Krucemburk (IČ: 72858818, ČKAIT 1400305)
AD + TDI: Lukáš Dohnal, Krucemburk (IČ: 72858818, ČKAIT 1400305)

 

Kalendář akcí

červen
9
2024

2. kolo Havlíčkobrodského turné mladých hasičů

9. červen 2024, start závodu 9:45, místo: Fire aréna u ČOV Ždírec nad Doubravou více...
červen
22
2024

Den otevřených dveří

22. červen 2024 od 12h, místo: hasičská zbrojnice Ždírec nad Doubravou více...
celý kalendář akcí...