Návštěva školky v hasičské zbrojnici

Dne 23.4.2019 návštívila početná skupina 36 dětí ze školní družiny základní školy naši hasičskou zbrojnici. Dětem a pani učitelkám jsme povídali o práci hasičů, o typech výjezdů, ke kterým naše jednotka vyjíždí a o základních informacích, jak se mají děti chovat a přivolat pomoc. Děti měli tu možnost si naše obě výjezdová vozidla prohlédnout technické vybavení, prolést a na cokoliv se zeptat. Ke všemu dostali odborný výklad strojníků. Děti si mohly vyzkoušet i zásahová hasičská oblečení.
Věříme, že se dětem návštěva u nás vezbrojnici líbila, aže nás zase brzy navštíví.

Kalendář akcí

celý kalendář akcí...