Hostili jsme setkání zasloužilých hasičů okresu H. Brod

V úterý 24.9.2019 jsme měli tu čest hostit setkání zasloužilých hasičů z okresu Havlíčkův Brod. V tento den jsme přivítali celkem 37 zasloužilých hasičů z okresu Havlíčkův Brod. Mezi dalšími hosty byl například pan poslanec Radek Koten, ředitel uzemního odboru HZS Havlíčkův Brod pan Luboš Vacek, velitel stanice HZS v Havlíčkově Brodě pan Martin Sedláček a velitel stanice HZS v Chotěboři pan Daniel Forman.
Sraz se koná každoročně vždy u sboru jednoho z členů tohoto společenství. Z našeho sboru má tu čest být členem pan Josef Plíhal, na což jsme náležitě hrdí.
Shromáždění bylo zahájeno v budově MÚ ve Ždírci n/D v zasedací místnosti vedoucím ZH panem Jaroslavem Nácovským, který přivítal přítomné zasloužilé hasiče i hosty. Za ždírecké hasiče přivítal přítomné pan Josef Plíhal, který se podílel na přípravě programu okresního shromáždění a celým dnem přítomné provázel. Za vedení města přivítal všechny přítomné hasiče a hosty starosta města Ing. Bohumír Nikl, který seznámil přítomné s výstavbou města i plány dalšího rozvoje, včetně výstavby nové hasičské stanice pro městkou výjezdovou jednotku kategorie JPO II. Následovalo vystoupení dětí z mateřské školky, které velice zaujaly svým připraveným programem. Následně vystoupil poslanec a předseda Výboru pro bezpečnost Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky pan Radek Koten.
Další program byl naplánován v budově hasičské stanice, kde si všichni mohli prohlédnout stanici i vybavení technikou a věcnými prostředky. Následovala prohlídka hasičského cvičiště, které je vybaveno všemi potřebnými prostředky pro nácvik na soutěže dětí dorostu i dospělých. Následovala návštěva muzea s užitným uměním v Horním Studenci. Odpolední část shromáždění probíhalo v restauraci U Lázničků slavnostním oběděm. Zde mimo jiné Okresní shromáždění jednomyslně schválilo pro nové volební období i nové členy do OR ZH při OSH Havlíčkův Brod, a to pana Josefa Plíhala z SDH Ždírec nad Doubravou a paní Věru Šťastnou z SDH Nové Ransko. Vystoupil zde i Ředitel HZS KV ÚO Havlíčkův Brod plk. Mgr. Luboš Vacek, který ve svém vystoupení informoval o zásahové činnosti, stavební úpravě ÚO a předal informaci starostovi města Ždírec nad Doubravou, že s velkou pravděpodobností získá dotaci na novou hasičárnu pro město.
Věříme, že se u nás všem zúčastněným líbilo a zmíněná vyřčená slova budou naplněna a naše jednotka a sbor se dočkají adekvátních prostor pro svoji činnost. Nemalé poděkování patří všem, kteří se na této akci podílelo, včetně městu Ždírec n.D.

Kalendář akcí

celý kalendář akcí...