Hostili jsme setkání zasloužilých hasičů okresu H. Brod

V úterý 24.9.2019 jsme měli tu čest hostit setkání zasloužilých hasičů z okresu Havlíčkův Brod. V tento den jsme přivítali celkem 37 zasloužilých hasičů z okresu Havlíčkův Brod. Mezi dalšími hosty byl například pan poslanec Radek Koten, ředitel uzemního odboru HZS Havlíčkův Brod pan Luboš Vacek, velitel stanice HZS v Havlíčkově Brodě pan Martin Sedláček a velitel stanice HZS v Chotěboři pan Daniel Forman.
Sraz se koná každoročně vždy u sboru jednoho z členů tohoto společenství. Z našeho sboru má tu čest být členem pan Josef Plíhal, na což jsme náležitě hrdí.
Shromáždění bylo zahájeno v budově MÚ ve Ždírci n/D v zasedací místnosti vedoucím ZH panem Jaroslavem Nácovským, který přivítal přítomné zasloužilé hasiče i hosty. Za ždírecké hasiče přivítal přítomné pan Josef Plíhal, který se podílel na přípravě programu okresního shromáždění a celým dnem přítomné provázel. Za vedení města přivítal všechny přítomné hasiče a hosty starosta města Ing. Bohumír Nikl, který seznámil přítomné s výstavbou města i plány dalšího rozvoje, včetně výstavby nové hasičské stanice pro městkou výjezdovou jednotku kategorie JPO II. Následovalo vystoupení dětí z mateřské školky, které velice zaujaly svým připraveným programem. Následně vystoupil poslanec a předseda Výboru pro bezpečnost Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky pan Radek Koten.
Další program byl naplánován v budově hasičské stanice, kde si všichni mohli prohlédnout stanici i vybavení technikou a věcnými prostředky. Následovala prohlídka hasičského cvičiště, které je vybaveno všemi potřebnými prostředky pro nácvik na soutěže dětí dorostu i dospělých. Následovala návštěva muzea s užitným uměním v Horním Studenci. Odpolední část shromáždění probíhalo v restauraci U Lázničků slavnostním oběděm. Zde mimo jiné Okresní shromáždění jednomyslně schválilo pro nové volební období i nové členy do OR ZH při OSH Havlíčkův Brod, a to pana Josefa Plíhala z SDH Ždírec nad Doubravou a paní Věru Šťastnou z SDH Nové Ransko. Vystoupil zde i Ředitel HZS KV ÚO Havlíčkův Brod plk. Mgr. Luboš Vacek, který ve svém vystoupení informoval o zásahové činnosti, stavební úpravě ÚO a předal informaci starostovi města Ždírec nad Doubravou, že s velkou pravděpodobností získá dotaci na novou hasičárnu pro město.
Věříme, že se u nás všem zúčastněným líbilo a zmíněná vyřčená slova budou naplněna a naše jednotka a sbor se dočkají adekvátních prostor pro svoji činnost. Nemalé poděkování patří všem, kteří se na této akci podílelo, včetně městu Ždírec n.D.

Kalendář akcí

únor
29
2020

HASIČSKÝ PLES 2020

Sokolovna Krucemburk, sobota 29.2.2019, zahraje kapela NAZ5, vlastní vystoupení :-), bohatá a hodnotná hra o ceny - hlavní výhra notebook více...
celý kalendář akcí...