Tradiční soutěž "osmiček" v Údavech

V sobotu 30.6.2018 jsme se zúčastnili již 14. ročníku tradičně netradiční soutěže "osmiček" v Údavech, kterou pořádají naši kolegové hasiči z Údav. Dali jsme dohromady celkem dvě družstva do hlavní soutěže netradičního útoku. Družstvo žen, které vyhrálo svou kategorii a družstvo mužů, které se umístilo na krásném třetím místě za družstvy z Trhové Kamenice a Podmoklan. Jako každý rok tak i letos byly připraveny i doplňkové soutěže, které nás nenechali chladnými a všech jsme se s nadšením zúčastnili. Každoročně je jedna z doplňkových disciplín pivní štafeta, která má i po několik let stálé vítěze, a to družstvo z Údav, které nemá konkurenci. Druhé místo však letos obsadilo naše družstvo pánů. Pánů psáno proto, že se štafety zúčastnily i naše mladé ženy, které s kofolou ukázaly svůj potenciál. Druhou doplňkovou discipplínou bylo sražení kuželky v podobě pet lahve naplněné vodou umístěné na špalku. Ta se musela srazit pomocí džberovky, ale až po pětinásobném otočení se kolem balónu, čili se zamotanou hlavou. Tuto soutěž vyhrálo naše družstvo.
Každoročně se tato soutěž vydařila a pro nás to bylo příjemně strávené odpoledne. Velké poděkování patří pořadatelům kolegům z Údav. Potěšující je, že se velmi osvědčili naši mladí členové, kteří byli výraznými posilami.

Kalendář akcí

celý kalendář akcí...