Návštěva MŠ Krucemburk v naší zbrojnici

Ve středu ráno, 13.6.2018, navštívily naši hasičskou zbrojnici děti z 
mateřské školky z Krucemburku. Jednalo se o 57 dětí předškolního věku v 
doprovodu svých paní učitelek.
V hasičárně jsme dětem nejdříve ukázali naši klubovnu. Abychom upoutali
pozornost dětí, zavedli jsme diskuzi o tom, co všechno vlastně hasiči
dělají, ukázali jsme jim, jak vypadá zásahový oblek, jak vypadá dýchací
přístroj a jak si ho hasič nasazuje. Poté jsme dětem pustili video z našich
výcviků a také jim ukázali, jak probíhá náš skutečný výjezd. Následně jsme
se přesunuli do garáží, kde si děti mohly prohlédnout tři výjezdová vozidla
a vše si i osahat.
Vzhledem k tomu, že děti přišly pěšky a venku začalo pršet, po ukončení
exkurze jsme ty nejmenší děti odvezli dopravním automobilem zpět do
Krucemburku. Věříme, že se dětem v naší ,,hasičárně“ líbilo a brzy nás
navštíví znovu.

Kalendář akcí

celý kalendář akcí...