Výroční valná hromada SDH Ždírec nad Doubravou 2016

Hodnocení předešlého roku náš sbor tradičně uspořádal v sále kulturního domu v Horním Studenci. Tentokráte to bylo 9. ledna. Výroční hromady se zúčastnilo mnoho členů, ale také hostů. Celkem nás bylo téměř osm desítek. Mezi hosty byli zástupci okolních sborů, ale také zástupci města Ždírec nad Doubravou a okresního sdružení hasičů okresu Havlíčkův Brod. Schůze měla předem naplánovaný scénář, kterého jsme se také drželi.
Jako první nás seznámil s činností výjezdové jednotky v loňském roce velitel sboru Roman Pátek. Rok 2015 byl specifický zejména v nárůstu výjezdů, který byl téměř dvojnásobný oproti roku 2014. Toto bylo zapříčiněno extrémně teplým počasím, ale také výjezdům k dopravním nehodám. Teplé počasí se projevilo na četnosti výjezdů k požárům v první polovině srpna, kdy jsme vyjížděli šesti požárům. Mezi těmito byl také zásah při požáru vzniklého úderem kulového blesku v obci Oudoleň. Kulový blesk je velmi ojedinělý jev a se škodami, které zde způsobil se dlouhou dobu ani na úrovni profesionálních sboru nikdo nesetkal. Celkem náš sbor zasahoval u 15 požárů. Během loňského roku výjezdová jednotka zasahovala u 31 dopravních nehod různých závažností. Nejvíce nehod bylo zaznamenáno na křížovce u Lázničků. Doufejme, že plánované světelné zařízení na této křižovatce zmírní počet nehod. Ne všechny nehody se obešly pouze se zraněním, výjezdová jednotka také zasahovala i dvou smrtelných nehod. V loňském roce byl také zaznamenán zvýšený počet technických pomocí. Celkem naše jednotka zasahovala u více jak osmdesáti událostí.
Výjezdová jednotka se také během roku účastnila pravidelných školení, námětových cvičení a ukázek techniky a její činnosti pro děti. Sbor byl také dovybaven tabletem pro účely zásahové jednotky a také resuscitačním přístrojem Saturn OXY.
Dalším bodem byla zpráva o kulturní činnosti sboru. Jako každý rok, první kulturní akcí byl tradiční hasičský ples, tentokrát byl obohacen předtančením vlastních členů, což mělo velký úspěch. Další akcí bylo pálení čarodějnic, dále pietní akce 8. května u pomníku padlých ždíreckých občanů ku příležitosti 70ti letého výročí konce II. světové války. Začátkem června byl ve spolupráci s IC města pořádán VII. ročník cyklistické a turistické akce Ždírecký okruh. Během června proběhla také ukázka hasičské činnosti na letních slavnostech pořádaných základní školou Ždírec nad Doubravou. Koncem června naše jednotka spolupořádala a také se účastnila akcí ku příležitosti ždíreckých oslav. Jednalo se o slavnostní průvod, položení věnce u pomníku padlých ždíreckých občanů, kulturní program na náměstí, večerní zábavu ve “Fire aréně“ a nedělního dne otevřených dveří. Během srpna sbor pořádal 7. kolo Rebel havlíčkobrodské ligy v požárním sportu spojenou se soutěží O pohár města Ždírce nad Doubravou. V září bylo pořádáno 5. kolo havlíčkobrodského turné v požárním sportu mladých hasičů. Během roku také naše hudební kapely HuŠu a Přizdiboys vystupovaly na několika akcí pro seniory a ostatní občany.
V roce 2015 oslavili životní jubilea (85 let) Oldřich Málek, (70 let) Ivan Ligmajer, Jaroslav Němec, Oldřich Fousek, Josef Havelka a (65 let) Alena Peřinová, Ludmila Peřinová.
Následovala zpráva o činnosti mladých hasičů. O činnosti nás seznámila jedna z vedoucích Lucie Štefáčková. Činnost mladých hasičů je rok od roku pestřejší a také se do ní zapojuje stále více dětí. Děti se účastní během roku mnoha činností spojených s přípravou na soutěže, soutěží samotných, ale také činností spojených se zábavou. Během roku se pravidelně scházejí na schůzkách, pro děti jsou pořádány nejrůznější akce, jako například přespání v hasičárně nebo na hasičském cvičišti. Letos se také uskutečnila exkurze na letiště Václava Havla, kde byla předvedena technika hasičů včetně jedinečného a jediného zásahového vozidla v ČR. Při tomto výletě také děti navštívily krajské operační středisko, kde viděly činnost za plného provozu. Během roku se mladí hasiči účastnily také mnoha soutěží. O činnosti mladých hasičů jste pravidelně informováni.
Poté jsme si mohli poslechnout úspěchy i neúspěchy soutěžního družstva žen. V letošním roce se opět účastnili mnoha soutěží v našem okrese, ale také soutěží vyšších kategorií. Kromě mnoha úspěchů na jednotlivých soutěží je třeba zmínit již páté vítězství v celkovém pořadí Rebel havlíčkobrodské ligy v požárním sportu. Tento rok se celkový triumf nerodil úplně lehce, když o vítězích rozhodlo až závěrečné kolo. Zpráva o činnosti byla doplněna stejně jako zpráva mladých hasičů o působivou prezentaci.
Valná hromada pokračovala dalšími body, až přišla na řadu diskuze. V diskuzi nás poctili zajímavými příspěvky všichni hosté. Pan starosta i místostarosta nám ve svých příspěvcích vyjádřili podporu i do dalších let. Velmi zajímavé byly informace, které nám poskytl ředitel HZS Havlíčkův Brod. Informoval nás o celkových statistikách událostí na našem okrese, důležitých zásazích, situaci na jednotlivých stanicích profesionálních jednotek. Závěrem poděkoval celému sboru za činnost a účast na jednotlivých událostech. Náš sbor se stal nedílnou součástí systému IZS a plně zásahovou jednotkou.
Výroční valná hromada byla zakončena přáním do právě začínajícího roku 2016, přáním zdraví, štěstí, úspěchů a výjezdů se šťastným návratem.  Přejme si to samé všichni.

Kalendář akcí

červen
9
2024

2. kolo Havlíčkobrodského turné mladých hasičů

9. červen 2024, start závodu 9:45, místo: Fire aréna u ČOV Ždírec nad Doubravou více...
červen
22
2024

Den otevřených dveří

22. červen 2024 od 12h, místo: hasičská zbrojnice Ždírec nad Doubravou více...
celý kalendář akcí...