Vedoucí mladých hasičů na školení v Přibyslavi

Ve dnech 18.12.2016 - 19.12.2016 se čtyři vedoucí mladých hasičů - Jana, Lucka, Věra a Radek zúčastnili pravidelného školení vedoucích mládeže v Přibyslavi. Školení se opakuje pravidelně po dvou letech. Odjížděli jsme v pátek odpoledne společně s vedoucími mladých hasičů z Krucemburku. Školení bylo pod vedením paní Květy Smutné. Páteční program byl zaměřený na seznamovací hry, společné práce a něco málo teorie. Také byl zadán úkol, který jsme museli přes noc zpracovat a v sobotu na konci školení odprezentovat. Sobotní dopoledne pak bylo plné teorie, administrativních povinností, psychologie, dotazů. Opět nechyběly různé hry a soutěže.
Školení bylo velmi zajímavé a poučné, získali jsme nové zkušenosti, vědomosti, dojmy, zážitky a navázali také nová přátelství s kolegy z jiných sborů.

Kalendář akcí

celý kalendář akcí...