Hodnocení roku 2014 SDH Ždírec nad Doubravou

Dne 10. ledna tohoto roku se konalo tradiční hodnocení loňského roku 2014 sboru dobrovolných hasičů. Jako vždy v posledních letech jsme se sešli v sále v Horním Studenci. Letošní schůze byla výjimečná tím, že rok 2015 je rokem volebním a my jsme si volili nové členy výboru pro další období let 2015 – 2020.
Účast na valné hromadě byla velice hojná, celkem se nás sešlo více než osm desítek členů, mladých hasičů a také asi 15 hostů vč. zástupců města Ždírce nad Doubravou, zástupců profesionálních i dobrovolných sborů z okresu i okolí.
Součástí programu výroční valné hromady bylo hodnocení a video ukázky činnosti loňského roku, ale také především výše zmíněné volby výboru. Na další volební období jsme si zvolili následující složení výboru:

Starosta                                                               Hanč Stanislav
1.Náměstek starosty                                           Bc. František Lédl
2.Náměstek starosty                                           Bc. Eliška Burešová
Velitel                                                                    Roman Pátek
Zástupce velitele                                                 Švec Stanislav
Jednatel                                                                Ing. Jiří Souček
Strojník                                                                  Chalupa David
Referent prevence a výchovné činnosti             Culek Radek
Referent ochrany obyvatelstva                            Plíhal Josef
Hospodář                                                              Novotný Petr
Vzdělavatel                                                           Němec Jaroslav
Vedoucí mládeže                                                  Lucie Štefáčková, DiS.
Referent žen                                                          Bc. Eliška Burešová
Kronikář                                                                  Novotná Ludmila
Referent MTZ                                                         Půža Jiří
Zástupce referenta MTZ                                        Ing. Tomáš Novák
Předseda revizní komise                                      Pálka Radovan
Členové revizní komise                                         Blažena Dundáčková, Ondřej Málek.

Sbor se celoročně věnuje různorodým činnostem jako je práce ve výjezdové jednotce, kulturní činnost, věnování se mládeži, požárnímu sportu, prevenci, apod.
Výjezdová jednotka je složena z 26 členů, kdy 12 jich slouží ve třech směnách zajišťující neustálou pohotovost jednotky. V loňském roce jsme vyjeli celkem ke 44 událostem, což je v porovnání s předešlým rokem dvojnásobek. Výjezdy byly různorodé. Jednalo se o technické pomoci, dopravní nehody, kde je zajišťována zdravotnická i technická pomoc a také o požáry, kterých bylo celkem 11. Zároveň probíhala různá školení na stanicích v Chotěboři a Havlíčkově Brodě. Část jednotky se také zúčastnila záchranářského cvičení Rescue Maratonu v Heřmanově Městci. Jednotka byla během loňského roku dovybavena o devítimístné vozidlo, sloužící jako záloha při zásazích. Dále byla pořízena technika potřebná pro zásahy.
Kulturní činnost byla také velice bohatá. Pořádali jsme již tradiční a oblíbený hasičský ples, pálení čarodějnic s bohatým programem, zajištění Medvědí stezky, spolupořádání dětského dne, zajištění VII. ročníku Ždíreckého okruhu, pomoc při zajištění programu cykloštafety KLIMATOUR. Dále bylo pořádáno kolo Rebel Havlíčkobrodské ligy v požárním sportu, kdy se závodilo také o pohár Města Ždírce n./D. V září jsme pomáhali s pořádáním Podoubravského víceboje.  Kromě pořádání kulturních akcí, probíhali práce na technice a budovách spravovaných SDH. Celkem bylo odpracováno téměř 500 hodin.
Činnost mladých hasičů byla v loňském roce také velice bohatá. V současné době má náš sbor 31 mladých hasičů, o které pečuje 7 stálých vedoucích a další 4 pomáhají při větších akcích. V uplynulém roce se mladí hasiči zúčastnili celé řady různých akcí. Byly to březnové hlinecké piškvorky, kde si děti vyzkoušeli netradiční pojetí hasičských disciplín, jarní kolo hry Plamen, kde v celkovém hodnocení skončili na 1. místě, čímž postoupili na okresní kolo, kde se umístilo na krásném 5. místě. V červnu pak začalo havlíčkobrodské turné mladých hasičů v požárním útoku – pro nás asi hlavní a klíčový bod sezóny, tentokráte se 6 koly. Všech kol se účastnilo jedno družstvo starších a tři družstva mladších. V konečném hodnocení celého turné se naše družstvo mladších B dostalo na příčky vítězů a z celkového počtu přibližně 40 družstev obsadilo krásné druhé místo. Ani ostatní družstva se neztratila a celkové umístění v polovině všech družstev nejsou špatným výsledkem. Mladí hasiči se také zúčastnili Dračích lodí na rybníku Řeka, na začátku prázdnin měli dvoudenní program s přespáním na hasičském cvičišti a v prosinci též přespání s programem tentokráte v hasičárně, v rámci schůzek mimo jiné hledali poklad, navštívili Džekův ranč, oslavili třetí narozeniny mladých hasičů pizzou a bowlingem v Bowling baru a také se vyřádili při návštěvě bazénu v Hlinsku. Stejně jako členové zásahové jednotky se zúčastnili dvoudenního Rescue Maratonu na Seči pro dětské kategorie.
Soutěžní družstvo žen bylo také velice aktivní a během celého roku se zúčastňovalo mnoha soutěží s výbornými výsledky. Za zmínku stojí celkové 1. místo v Rebel Havlíčkobrodské lize v požárním sportu. Dále velice úspěšná účast na extraligové soutěži a 2. místo ve velice prestižní soutěži O pohár Města Telč.
Rok 2014 byl pro náš sbor velice bohatý na všech frontách. Rok, který právě začíná, bude minimálně stejně bohatý. Nebudou chybět tradiční akce, jako je hasičský ples a pálení čarodějnic. Čeká nás také jedno velké výročí, 110 let od založení SDH ve Ždírci nad Doubravou.
Je třeba poděkovat všem, kteří se na činnosti sboru podílejí, vyjíždějí k nečekaným událostem, udržují techniku, zajišťují akce, věnují mnoho volného času mladým hasičům. Zároveň také rodinám za trpělivost a Městu Ždírec nad Doubravou za podporu.
Do Nového roku si přejme hodně zdraví, štěstí a co nejméně výjezdů se šťastným návratem na základnu.

Kalendář akcí

červen
1
2024

DISCO PARTY

1. červen 2024 od 20h, DJ Martin Hovorka moderátor radia KISS, Fire aréna u ČOV Ždírec nad Doubravou více...
červen
1
2024

Hudební odpoledne s Rose bandem

Dne 1.6.2024 od 14 do 17h, Firearéna u ČOV více...
červen
9
2024

2. kolo Havlíčkobrodského turné mladých hasičů

9. červen 2024, start závodu 9:45, místo: Fire aréna u ČOV Ždírec nad Doubravou více...
celý kalendář akcí...