Bilancovali jsem rok 2014 na VVH

Opět po roce jsme se sešli na Výroční Valné Hromadě, abychom zhodnotili loňský rok. Jako každoročně se naše schůze konala v sále kulturního domu v Horním Studenci dne 25.1.2014. Kromě pravidelně se rozšiřující základny našich členů mezi nás také zavítali vzácní hosté, mezi kterými byli zástupci integrovaného záchranného systému z Havlíčkova Brodu a Chotěboře a také zástupci z okolních sborů a také samozřejmě zástupci města. Všichni hosté během schůze přispěli velice věcnými příspěvky do diskuse.

Jako každý rok, tak i ten loňský byl pro hasiče ze Ždírce plný zásahů, kulturních akcí a prací na údržbě hasičské techniky a budov. Jen namátkou stojí za připomenutí zásah pří požáru bytu na náměstí 9.května ve Ždírci nad Doubravou. Při tomto velice profesionálně vedeném zásahu nebyl především nikdo zraněn, ale také bylo ochráněno hmotných škod. Za tento zásah je třeba všem zúčastněným poděkovat a uvědomit si, že členství ve sboru dobrovolných hasičů není pouze placení členských příspěvků a užívání si při kulturních akcí, ale že nedílnou součástí našeho sboru je předeším pomáhat ostatním a chránit jejich majetek. Od tohoto roku, po úspěšném absolvování školení na vyproštění zraněných osob a také zdravotního školení, budou naši členově zasahovat i u dopravních nehod. Držme všem palce, aby výjezdů bylo co neměně a když nějaké budou, tak ať se vždy všichni vrátí zdraví zpět.

Kromě práce jsme si také v loňském roce užili spoustu legrace a zábavy, při různých kulturních akcích. Byly to již tradiční akce jako úspěšný hasičský ples, pálení čarodějnic, dětský den, Ždírecký okruh, zábava na hasičském cvičišti apod. 

Letošní setkání na Výroční valné hromadě bylo v mnoha směrech podobné těm předchozím, ale v něčem bylo přeci jen odlišné. Byly provedeny některé změny ve výboru sboru a také mnoho členů bylo odměněno za dlouholetou činnost, za zásluhy a přínos. Také jsme mezi námi přivítali několik členů z kategorie dospělých a dětí.

Mladí hasiči se během roku pravidelně sházeli v hojném počtu a také se účastni mnoha soutěží, ze kterých si přiváželi spoustu úspěchů. O činnosti mladých hasičů je možné si přečíst v článcích během roku. Stejně jako mladí hasiči, je úspěšné i soutěžní družstvo žen. Během letošního roku je možné obě družstva vidět „live“ při soutěžích konajících se na hasičském hřišti, kde se pravidelně konají soutěže, které jsou součástí hasičských lig.

Odkaz na fotogalerii z VVH

Kalendář akcí

červen
1
2024

DISCO PARTY

1. červen 2024 od 20h, DJ Martin Hovorka moderátor radia KISS, Fire aréna u ČOV Ždírec nad Doubravou více...
červen
1
2024

Hudební odpoledne s Rose bandem

Dne 1.6.2024 od 14 do 17h, Firearéna u ČOV více...
červen
9
2024

2. kolo Havlíčkobrodského turné mladých hasičů

9. červen 2024, start závodu 9:45, místo: Fire aréna u ČOV Ždírec nad Doubravou více...
celý kalendář akcí...