Výbor sboru

Složení výboru od 14.1.2017

Titl., jméno, příjmení Funkce
Stanislav Hanč starosta
Ing.František Lédl náměstek starosty
Bc.Eliška Burešová náměstek starosty
Roman Pátek velitel
Ondřej Málek zástupce velitele
David Chalupa strojník
Radek Culek referent prevence
Jaroslava Půžová jednatel
Petr Novotný hospodář
Jaroslav Němec vzdělavatel
Lucie Štefáčková, DiS. vedoucí mládeže
Bc.Eliška Burešová referentka žen
Ludmila Novotná kronikářka
Jiří Půža referent MTZ
Ing.Tomáš Novák zástupce referenta MTZ

Složení kontrolně revizní rady k 14.1.2017

Titl., jméno, příjmení Funkce
Radovan Pálka předseda KRR
Blažena Dundáčková člen KRR-revizor
Ondřej Málek člen KRR-revizor

Kalendář akcí

celý kalendář akcí...