Podzimní kolo hry Plamen 2019

 

 

Nový hasičský rok nám začal podzimním kolem hry Plamen, v sobotu 5. října v Nové Vsi u Světlé nad Sázavou. Naše SDH mělo přihlášeno nejvíce hlídek – 4 starší, 1 mladší, 1 dorostové a 3 jednotlivci - Adam, Marek a Dominika. Na místo nás opět dopravil autobus. Čas startu byl pevně daný pro všechna družstva. První družstvo vybíhalo v 11:00hod a po čtvrt hodině vždy další. Po doběhnutí žádné čekání na výsledky a hned domů. Dorostenci si však museli počkat, až doběhnou všechna družstva mladších i starších.

Celkem se závodu požárnické všestrannosti zúčastnilo 43 hlídek mladších, 55 hlídek starších, 63 jednotlivců z řad dorostenců a dorostenek + 7 družstev dorostu.
Disciplíny stále stejné - střelba ze vzduchovky, uzlování, zdravověda, překonání překážky, topografie, hasební prostředky + orientace mapy a určení azimutu. Trasa plná bláta, vody a k tomu kluzký povrch.

Hlídka mladší (Ema, Tomáš T., Kristýnka, Vítek, Dan) – 33. místo.

Hlídka starší A (Tomáš A., Honza, Káťa, Kiki, Máťa) – super 7. místo.

Hlídka starší B (Zuzka, Iveta, Jirka, Roman, Pavla) – 32. místo.

Hlídka starší C (Filip P., Filip M., Vojta, Rosťa, Kuba) – 37. místo.

Hlídka starší D (Indira, Nela, Eliška H., Eliška N., Pája S.) – 41. místo.

Adam - 9. místo ve své kategorii

Marek – 2. místo ve své kategorii

Dominika – 2. místo ve své kategorii

Družstvo dorostu (Eliška S., Pavla, Honza, Tomáš A., Bára) - také 2. místo

 

Zázemí, organizace i zajištění soutěže bylo velmi pěkné. Jedinou chybou bylo vyhlašování startů dorostenců a dorosteneckých družstev. Start byl poměrně daleko od "hlavního stanu" a pouhé vyvěšení startovky dorostu opravdu nestačí (časy startů družstev dorostu nebyly vypsány vůbec). V organizačním zajištění celého závodu bylo jasně napsáno, že začátek soutěže pro dorost je 20min po ukončení soutěže dětí. Toto nebylo v žádném případě dodrženo. Dle výsledků doběhlo poslední družstvo starších ve 13:28hod, mladší ve 12:52hod. Jak je tedy možné, že družstvo dorostu mělo stát na startu už před jednou hodinou??? Díky tomu docházelo k nepříjemným konfliktům a někteří na start nenastoupili vůbec. Tak to jen pro zamyšlení pro hlavní organizátory (nikoliv pořádající SDH). Dospělí na trať v den závodu nesmí, nevidí terén, zázemí jednotlivých stanovišť ani chyby dětí.

Kalendář akcí

celý kalendář akcí...