Výlet se soutěžemi

 

V pátek 12.10.2018 jsme se všichni sešli na ždíreckém nádraží, abychom společně vyrazili směr Sobíňov. A vlak nezklamal – 20min zpoždění. Už to bereme jako samozřejmost, když mladí hasiči vyjedou vlakem. Už na nádraží se děti rozdělily do pěti družstev, dostaly první informace o celé akci a první úkol – po celou dobu výletu sbírat předměty na písmeno K. Po příjezdu do Sobíňova jsme se pomalu přesunovali směr "Hampejz" a cestou děti plnily různé úkoly, u kterých se opravdu bavily - sesbírat cestou předměty uvedené v propozicích, vytvořit rýmy na zadaná slova, říci tři jazykolamy, skoky přes švihadlo, skoky na jedné noze, ve vědomostní části odpovídaly na zadané otázky jak z oblasti hasičiny, zdravovědy, tak i z oblasti logického myšlení – zavřít prasátka do chlívku pomocí určitého počtu čar, najít východ z bludiště.... Nejvíce je bavila postřehová hra, která je provázela po celou dobu výletu. Kdykoliv během cesty, za jakékoliv situace mohli vedoucí vyřknout nějakou otázku a děti museli co nejrychleji odpovědět – např. jakou barvu mělo projíždějící auto, jaké číslo bylo na domě okolo kterého jsme procházeli, kolik bylo na zahradě zvířat... Velmi zajímavým úkolem bylo vytvoření básničky, ve které se muselo vyskytovat slovo hasiči, velitel a hadice – nejpovedenější jsou na konci tohoto článku. Celkem děti zvládly asi 16 různých úkolů. Přes "Hampejz" jsme se dostali až na Nové Ransko, kde na děti čekalo překvapení – poklad (krabice plná sladkostí a různých drobností). Děti se také těšily na hranolky, ale bohužel v místní restauraci zrovna ten den nevařili. I přes toto malé zklamání si děti výlet užily a domů se dostaly bohužel (nebo bohudík :-)) až za tmy. Děkujeme rodičům, že naše menší zdržení pochopili.

1/
Na základně máme hadice,
k mašině jsou připojené savice,
náš velitel je Roman Pátek,
a na hasiče chodíme každý pátek.

2/
Na soutěže jezdíme
hadicemi hasíme.
Když chceš najít kamarády,
dej se s námi dohromady.
Velitel nám pomůže,
křičet na nás nemůže.
Na hasičích nás to baví,
do schůzek jsme celí žhaví.

3/
Ve Ždírci jsou hasiči,
známí jako kaliči.
Všichni mají svoje místo,
jako každé správné číslo.
A potom náš velitel,
není žádný myslitel.
Někdy tiché jako myšky,
většinou však řvaví tygři.
Když se další soutěž koná,
stává se z nás zvěř honná.
Vždycky máme hadice,
někdy zase matice.

Kalendář akcí

celý kalendář akcí...