POŽÁRNÍ OCHRANA OČIMA DĚTÍ

V letoším roce se poprvé někteří mladí hasiči zúčastnili již 44. ročníku soutěže Požární ochrana očima dětí, kterou pořádá Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezka. Soutěž je organizována pro školní a mimoškolní zařízení a má tři části – literární, výtvarnou a zpracovanou pomocí digitálních technologií. Tématem bylo cokoliv kolem hasičiny, u digitálních technologií to byly vodní zdroje pro hašení požárů. Za náš sbor se do soutěže přihlásilo 12 dětí – 9 do výtvarné části, 1 do literární a 2 děti přispěli svojí prací zpracovanou v digitální podobě. Tři nejúspěšnější práce v daných kategoriích byly zaslány na OSH Havlíčkův Brod do okresního kola.

Ve středu 9.5.2018 jsme se zúčastnili slavnostního vyhlášení soutěže přímo na ústředí v Havlíčkově Brodě. Úspěšní jsme byli ve všech vypsaných kategoriích. V kategorii výtvarné se umístila Domča, v katergorii literární Eliška S. a v kategorii digitálních technologií Tomáš A. společně s Honzou. Všichni obsadili krásné 2. místo a postoupili do kola krajského, které se koná 22.5.2018 na zámku v Přibyslavi. Tak držme palce.

Kalendář akcí

celý kalendář akcí...