Letní přespání

 

Letošní přespání provázelo špatné počasí, ale ani to nás neodradilo. Bohužel jsme museli pozměnit program, který jsme měli naplánovaný, některé aktivity se musely vypustit úplně.

Vše začalo v pátek 24.8.2018. Děti se začaly scházet kolem půl páté a sami se pustily do různých her a zábavy, vodní radovánky a požární útoky se bohužel kvůli počasí nekonaly. Nakonec skončily u fotbalu, u kterého vydržely opravdu hodně dlouho, i s některými vedoucími. Když už se začalo stmívat, starší děti se pustily do rozdělávání ohně na opékání buřtů k večeři. Když se jim podařilo oheň na obou ohništích rozdělat, přišel déšť, ale ukrutný a oheň uhasil, zůstaly pouze doutnající uhlíky. Náš hlad byl ale větší, takže František přenesl ohniště pod střechu a usilovným foukáním přivedl oheň opět k životu a mohlo se začít opékat. Pak připravit ležení na podiu a hurá spát. Jenže to si představovali vedoucí, děti byly zcela jiného názoru a začalo obrovské přemlouvání vedoucích, že venku už neprší, že oni chtějí noční bojovku, že budou hodní a i náhradní oblečení že mají. Takže vedoucí začali připravovat noční hru s podtitulem: najdi exotické ovoce a sděl mu kód :-). Ještě předtím udělal Jarda s Františkem všem dětem krátkou přednášku o tom, jak se chovat v zakouřeném prostředí, jak se tam hasiči pohybují, jak se dorozumívají, jak se chrání…Poté se po celém cvičišti natáhlo hadicové vedení, udělaly se slepé cesty, překážky, podlézačky, a měli jsme i jedno strašidlo. Začátek byl u druhé kádě, kde byl vždy dvojici sdělen čtyřmístný kód, který si museli zapamatovat a donést ho v hlavě až do konce. Všichni šli potmě, hezky podél hadice až nakonec, kde na ně čekal banán. Pokud mu řekli správný kód, dostali sladkou odměnu. Pokud ne, museli hezky zpátky. Takto se vystřídaly všechny děti. A teď už opravdu spát.

Ráno byl budíček kolem osmé hodiny, snídaně, úklid cvičiště po noční bojovce a příprava na další program. Ten jsme pojali ve větším měřítku, dali jsme možnost veřejnosti přijít se podívat na stříhání auta, vyprošťování zraněného a veřejnost se mohla také seznámit s technikou a nářadím výjezdové jednotky. Moderátorem byl opět Radek Culek, který velmi poutavě popisoval dění kolem, na co se které nářadí používá a co musí hasič u zásahu udělat. Přítomným dětem jsme rozdali pracovní listy s hasičskou tématikou, mohli se podívat do hasičského auta a na cokoliv se zeptat. Počasí se drželo, nepršelo a to bylo důležité. Stříhání auta si poté vyzkoušely i některé vedoucí :-). Pak už jenom uklidit a šup na oběd – mistr kuchař udělal výborné špagety s masovou směsí a sýrem. Adamovi díky za umytí veškerého nádobí po obědě. Vzhledem k tomu, že počasí nedovolovalo další naplánovaný program (koupání v pěně, kdy za námi měli přijet hasiči z Přibyslavy), rozcházely se děti postupně domů. Pomalu, někteří vydrželi až do pozdních odpoledních hodin – hrály různé hry jak venku, tak na podiu, povídaly si, sdělovaly si zážitky.

I když nám počasí tentokrát vůbec nepřálo, i tak jsme si přespání a noční bojovku užili. A také máme velmi dobrý pocit z toho, že jsme mohli veřejnosti ukázat alespoň kousek z těžké práce hasiče.

Kalendář akcí

celý kalendář akcí...