Úspěch MH na tradičních "Hlineckých piškvorkách"

V sobotu 18.3.2016 vyrazili mladí hasiči na první soutěž letošního roku – do Hlinska, do ZŠ Ležáků, na netradiční hasičské disciplíny. Celkem jelo 17 dětí a utvořily čtyři družstva – dvě mladší a dvě starší ve složení:
Za starší A – Eliška P., Martin, Adam, Bára
Za starší B – Domča, Pája, Eliška S., Marek
Za mladší A – Káťa, Tomáš, Máťa, Kristýnka
Za mladší B – Filip P., Filip M., Kuba, Rosťa, Pája S.
Celkem se do soutěžního klání zapojilo 12 družstev starších, 12 družstev mladších a 7 přípravky.
Vše začalo uzlovou štafetou, kde si každý ze tří soutěžících vylosoval jeden uzel a ten musel uvázat – lodní v ruce s odložením na kolík, plochou spojku a úvaz na proudnici. Všechny naše družstva byla bez trestných bodů, podařilo se jim uvázat uzle správně. Začali jsme tedy 2. a 4. místem u mladších a 4. a 10. místem u starších.
Druhou disciplínou byla známá štafeta 3x15m. První závodník musel napojit ventilové lanko na sací koš, druhý spojit spoj na hadici „B“ a třetí na třech „C“ hadicích. Pro nás 2. a 6. místo v mladších a 6. a 3. místo ve starších.
Novou disciplínou bylo doručení poplašné zprávy. První závodník vyrazil slalom na koloběžce, po cestě sebral dopis a na konci dráhy ho hodil do připravené poštovní schránky a slalomem zase zpět. Druhý závodník celou trasu proběhl pěšky, třetí zase na koloběžce. Koloběžka na povrchu tělocvičny dosti klouzala a nebyla tak nouze o pády. Zde 11. a 8. místo u mladších a 2. a 7. místo u starších.
Další disciplínou bylo hasičské sání. Této disciplíny se děti nemohly dočkat. Ve své dráze měli rozestavěné půllitrové kelímky s velkým panákem limonády. Na kelímcích byla připevněna barevná květina z tvrdého kartonu, která také zabraňovala převrhnutí a vylití. První závodník vyběhl, oběhl metu a při cestě zpět musel vysát celý obsah jednoho kelímku brčkem – sosáčkem a utíkat zpět do cíle. Takto to opakoval i druhý a třetí závodník. Mladší si vysosali 4. a 10. místo, starší 1. a 4. místo.
Závěrečnou disciplínou byla štafeta dvojic, i když vlastně závodili soutěžící tři. Jako první vybíhal kapitán, který musel doběhnout ke stojanu na uzle a uvázat lodní uzel, tesařský a plochou spojku. Po doběhnutí na startovní čáru vyběhli další dva závodníci, jeden z nich napojil půlspojku na hydrant, druhou podal druhému závodníkovi, který napojil proudnici a natáhl hadici na určenou čáru. Oba oběhli metu, na zpáteční cestě jeden z nich sebral proudnici, doběhl k hydrantu, kde odpojil jak hadici, tak proudnici. Druhý hadici motal. Soutěž končila doběhnutím závodníka se smotanou hadicí do cíle. Získáno 4. a 8. místo u mladších a 4. a 11. místo u starších.
V konečném výsledku mělo družstvo mladší A stejný počet bodů jako družstvo z Hlinska. Rozhodla tedy štafeta 3x15m, ve které bylo ždírecké družstvo lepší než hlinecké. Členové družstva mladší A si tedy odnášeli vítězství v podobě krásného 3. místa. Družstvo mladší B skončilo na 7. místě. Družstvo starší A odjíždělo také s pohárem, a to za krásné 2. místo a starší B skončilo na 8. místě.
A nyní nastane již trénink na jarní kolo hry Plamen, které se koná nezvykle brzy, a to 22.4.2017 na Kohoutově. Jen to počasí by mohlo být přívětivější.

Kalendář akcí

celý kalendář akcí...