Přespání na boudě – léto 2017

Již druhé přespání tento rok se konalo opět na boudě, a to z pátku 25.8.2017 na sobotu 26.8.2017.
Sraz dětí na boudě byl mezi půl čtvrtou a čtvrtou hodinou odpolední. Po příchodu si děti hned připravily svoje ležení na pódiu a mohla vypuknout zábava. Některá děvčata připravovala výsledkovou tabuli na 4.kolo HBT, které se konalo týden po našem přespání u nás ve Ždírci. Vše bylo nutné umýt, nadepsat a řádně srovnat dle startovní listiny. Postupně se také vystřídala všechna družstva při nácviku útoku. Zároveň si děti vyzkoušely i svoje dovednosti na jiných pozicích, než na kterých normálně běhají. Zájem byl veliký a děti běhaly až do podvečerních hodin. Poté si sami připravily dřevo na oheň, pomohly nanosit buřty a vše ostatní a pak už hurá na opékání. Po večeři se děti rozdělily do tří skupin tak, aby byly věkově alespoň trochu stejní. Každé družstvo pak dostalo svoje číslo. V nestřežený okamžik začala houkat siréna a na stolečku se objevilo číslo daného družstva. Zástupci ze všech družstev se začaly u stolečku sbíhat a kontrolovat, zda nejde náhodou o číslo jejich družstva. Pokud svoje číslo našli, museli si nasadit čelovky, běžet k základně a začít postupně zapojovat celé dlouhé vedení – 80m, hezky jednu hadici za druhou. Natažené vedení vedlo až zhruba na konec celého hřiště, kde na židli ležela obrovská koule, kterou museli sestřelit. Kdo sestřelil i samotnou židli, měl body navíc. K překvapení všech běžců byl konec trasy osvětlen vánočními koulemi na židlích podél trasy. Takto se vystřídala všechna družstva a legrace bylo opravdu hodně. Hlavně když se čekalo na vodu. Po úklidu jsme se všichni vydali na malou stezku odvahy. Společně kolem čističky až k první lampě. Tam jsme se utábořili a děti postupně, sami pouze se zapálenou prskavou, běžely na kopec. Nahoře byla krásná podívaná – údolím se valila mlha, byla přesně půlnoc a u všech z nás panovala taková zvláštní nálada. Takže honem zpět a rychle do spacáků.

Ráno nás totiž čekalo překvapení. Tentokrát děti vstávaly brzo, všichni byly plni očekávání, co bude. Již večer zkoumaly, proč u boudy stojí na plachtě rozbité auto. Po snídani se náhle objevil Radek Culek, v autě najednou seděl zraněný Jáchym a Věrka. Radek vysvětlil dětem, že došlo k dopravní nehodě a že je nutné zavolat pomoc. Vybral si Páju Havelkovou, která volala na linku 150 a oznamovala dopravní nehodu. Z druhé strany telefonu dostávala přesné instrukce, co má dělat a vzorně odpovídala na položené otázky. Během chvíle již přijížděli, dle slov dětí „opravdoví hasiči s autem". Vyskákali z auta v plné polní a začal šrumec kolem nehody – ohledání místa nehody, zajištění auta, záchrana zraněných, vystříhání zraněných... Celé dění komentoval Radek tak, abychom všichni věděli co a jak, proč to udělali zrovna takhle a ne jinak, přidal také zmínku o tom, jak navigovat vrtulník, kam může dosednout... Po dokončení celé akce se na obzoru objevilo letadlo a začalo kroužit na cvičištěm. Honem honem někdo na louku a navigovat letadlo na přistání. Ujala se toho opravdu zodpovědně Eliška S. Bohužel letadlo přistát nemohlo, ale vyhodilo podivný předmět a jakési lístečky, udělalo ještě jednu otočku, zamávalo křídly a bylo pryč. Děti okamžitě utíkaly daný předmět hledat a přinesly záhadnou krabičku. Zároveň se každý snažil najít pro sebe lísteček s číslem. Onen lísteček byl oprávněním k odběru oběda a číslo zároveň značilo získaný bonus – např. umyješ nádobí, zameteš, posbíráš špinavé nádobí, utřeš stoly, ale také třeba máš volno. Je zajímavé, že děti vůbec neprotestovaly a své úkoly zodpovědně plnily. V krabičce pak objevily zašifrovaný vzkaz od pilota a sladkou odměnu. Bylo krásné počasí, a tak děti vyhlásily vodní válku, čerpadlo nestačilo napouštět kádě vodou. A aby té vody nebylo málo, naplnili jsme ještě 333kusů vodních bomb, a to teprve začala ta pravá bitva. Dětem se domů nechtělo, strávili jsme společně opravdu krásný den a pro některé děti si dokonce museli přijít sami rodiče. Tak zase příští rok...

 

 

 

 

 

Kalendář akcí

celý kalendář akcí...