MH navštívili hasičskou stanici v H. Brodě při dni otevřených dveří

V pátek 5.5.2017 jsme vyrazili v rámci dne otevřených dveří na hasičskou stanici do Havlíčkova Brodu. Sraz byl ve 14:05hod na nádraží ve Ždírci. Sešlo se nás opravdu hodně – 22 dětí, 5 vedoucích a dokonce i jeden z rodičů. Cesta do Brodu utekla poměrně rychle a celá naše banda se přesouvala z nádraží k hasičské stanici. Byli jsme předem nahlášení, takže tam na nás už čekali. Přítomný hasič byl z naší velké skupiny zpočátku rozpačitý, ale rozpovídal se, odpovídal na naše všetečné otázky a dokonce nám na konci předvedl i svoji fyzickou zdatnost. Nejdříve jsme se dostali do garáží, kde jsme si mohli pohlédnout jednotlivá auta, vybavení na vodu, děti si mohly obtěžkat vyprošťovací kleště nebo obléknout postroj i s kyslíkovou bombou. Hasič – průvodce nám také položil záludnou otázku – zda mají hasiči tyč nebo skluz. Většina z nás odpověděla, že tyč. Špatná odpověď – je to skluz a také nám skouznutí z patra do garáží ukázal. Venku jsme poté měli možnost vidět lezeckou stěnu, "Sněhurku" – výjezdové auto pouze se sněhovými a pěnovými hasicími přístroji a také hasiče – průvodce v přímé akci. Ukázal nám výstup se žebříkem na věž. A pak už zase zpátky na nádraží a domů. Vlastně ještě zastávka u Kauflandu na zmrzlinu.

 

Brodským hasičům děkujeme za příjemně strávené odpoledne.

Kalendář akcí

celý kalendář akcí...