První tradičně netradiční soutěž MH za námi

V sobotu 19.3.2016 vyrazila dvě družstva mladých hasičů (starší, mladší) na první soutěž letošního roku. Do Hlinska, do ZŠ Ležáků, na piškvorky – netradiční hasičskou soutěž. Za starší družstvo nastoupil Marek, Eliška S., Eliška P., Martin, Ája M., Barča a Dan, za mladší pak Tomáš, Honza, Kuba, Káťa, Máťa a naši nováčci Pája S. a Kristýnka.
Celkem se do soutěžního klání zapojilo 14 družstev starších, 17 družstev mladších a 8 přípravky.
Vše začalo uzlovou štafetou, kde si každý ze tří soutěžících vylosoval jeden uzel a ten musel uvázat – osmičkový uzel, zkracovačka a úvaz na proudnici. V mladším družstvu sice bylo trochu zaváhání na úvaze na proudnici, ale vše dopadlo dobře a obě družstva uvázala uzle správně, bez trestných bodů. Za družstvo našich mladých hasičů nastoupil Honza, Tomáš a Máťa, za druhé družstvo pak Bára, Eliška P. a Adam. Začali jsem tedy 4. a 11.místem.
Pokračovalo se šroubováním matic na čas ve složení Martin, Ája a Adam, druhé družstvo Káťa, Kristýnka a Kuba. Jde o štafetu, kdy první soutěžící musí postupně našroubovat tři matky na šroub, předá štafetu dalšímu a soutěž končí doběhnutím posledního závodníka do cíle. Tato disciplína nám přinesla 1. a 7. místo.
Novou disciplínou byli mravenci. Kapitán musel proběhnout slalom, sebrat dílek puzzle a po doběhnutí ke stolu zapískat. V tu chvíli vyběhl druhý člen družstva, proběhl stejnou trasu, sebral dílek, odevzdal ho kapitánovi a běžel zpět do cíle. Po předání štafety vyběhl třetí člen, proběhl stejnou trasu a tak pořád dokola, než odevzdali kapitánovi všechny dílky puzzle. Soutěž končila složením obrázku. Zde nastoupila Ája, Adam a Martin, dále Káťa, Pája a Kristýnka. Zde 5. a 11. místo.
Čtvrtou disciplínou byla známá štafeta 3x15m. První závodník musel napojit ventilové lanko na sací koš, druhý spojit spoj na hadici „B“ a třetí na třech „C“ hadicích. Zde nastoupili Marek, Eliška S., Eliška P. a Kuba, Máťa a Pája. Pro nás 4. a 6. místo.
Závěrečnou disciplínou byla stonožka. První člen družstva musel proběhnout překážkovou dráhu a vrátit se zpět do cíle. Zde si pomocí karabiny k sobě připnul druhého člena družstva a stejnou dráhu absolvovali ve dvou. Po doběhnutí obou členů do cíle se připojil třetí člen a dráhu probíhali společně ve třech. Stonožku si vyzkoušeli Máťa, Honza a Tomáš, z druhého družstva Eliška S., Bára a Marek. Získáno 8. a 7. místo.
V konečném výsledku skončilo družstvo mladších na krásném 10. místě. Družstvo starších o pouhých 0,69s na bramborovém čtvrtém místě. Ze třetího místa se tak radovalo družstvo z Krucemburku. Vítězství jim samozřejmě moc přejeme, i když nám by se také líbilo :-)
Na trénincích se nyní budeme zaměřovat na nácvik disciplín na jarní kolo hry Plamen, které se koná 8.5.2016 u nás ve Ždírci a také na trénování požárních útoků – snad nám to počasí už konečně dovolí.

Celkové výsledky zde

Kalendář akcí

celý kalendář akcí...