Podzimní kolo ZPV Plamen ve Veselém Žďáře

Dne 3.10.2015 se uskutečnilo podzimní kolo Závodu požární všestranosti "Plamen tentokráte ve Veselém Žďáře. Soutěž je vypsána pro pětičlenné hlídky, které plní úkoly na daných stanovištích. Výsledky se započítávají do jarního pokračování Plamenu, kde následně ti nejlepší postupují do okresních, krajských a celostátních soutěží. Protože někteří mladí hasiči byly na výletě ve Velké Británii, tak jsme měli trošku problém seskládat družstva. Nakonec jsme jeli na soutěž s družstvem mladších a dvěma družstvy starších.
Přihlášených bylo celkem skoro 120 družstev. Z tohoto důvodu každé družstvo mělo určený čas startu, tak, aby dané družstvo netrávilo na soutěži celý den. My jsme měli určený start v 10:10 a 10.25. Mladší měli svou dráhu v délce cca 2km a starší též v délce cca 3km. Disciplíny se nemění a tak jako před loni a přepřed loni... skládá se soutěž ze střelby ze vzduchovky, kdy každý musí srazit tři špalíky, dále z uzlování, kdy každý musí uvázat uzel z pěti možných, další disciplína zdravověda, následuje přelez lana u starších v délce 5m a mladších 4m a pátou disciplínou je topografie, kdy mladší měli za úkol zorientovat mapu a starší k tomu ještě určit azimut daného bodu.
Našim družstvům se vedlo střídavě oblačno a výsledky v celkovém pořadí tomu odpovídají. Je třeba však většinu pochválit za přístup a za chuť se s tím poprat. Celý den foukal velmi silný vítr a teplo zrovna díky větru nebylo.
výsledky mladší - zde
výsledky starší - zde

Kalendář akcí

celý kalendář akcí...