9.5.2015 se MH zúčastnili jarní kola Plamen

V sobotu 9.5.2015 se konalo jarní kolo hry Plamen, tentokráte v Havlíčkově Borové. Na trénink jednotlivých štafet jsme neměli dostatek času, protože počasí stálo stále proti nám. Nicméně na start se postavila dvě družstva starších a jedno družstvo mladších. Aby se mohly zúčastnit všichny děti, neměli jsme desetičlenná družstva, ale dvě sedmičlenná a jedno osmičlenné.
Na soutěž vyrazilo družstvo mladších ve složení: Honza, Káťa, Tomáš, Filip, Kuba a naši nováčci Kája, Matyáš.
Za starší nastoupilo družstvo A:  Jáchym, Klára, Ája M., Ája Č., Matěj, Adam, Martin a Anička.
A družstvo C: Marek, Jirka, Eliška, Pája, Barča, Domča, Eliška S.
Celkem nastoupilo 7 družstev mladších a 10 družstev starších.
Jarní část se skládá z těchto disciplín:
1/ štafeta dvojic
2/ štafeta 4x 60m (překonání kladiny, překonání překážky, přenos minimaxu, spojování hadiček)
3/ požární útok
Všechny disciplíny se běžely na dva pokusy. Vzhledem k tomu, že jsme neměli ale desetičlenná družstva, běželi jsme pouze jeden pokus – na Plameni si nelze půjčovat děti z jiných družstev. Pouze družstvo A běželo dva pokusy u štafety 4x60m, protože jich bylo celkem 8 a mohli tak postavit dvě družstva po čtyřech. Všichni ale běželi dva pokusy u útoků.
Ve štafetě dvojic startuje 5 členů. Kapitán je rozbíhá, proběhne celou trasu od startu, okolo mety a zpět do cíle. Po doběhnutí vybíhají další dva závodníci, jeden s hadicí a druhý s proudnicí. Jednu půlspojku napojí na hydrant, druhou podá druhému závodníkovi, který napojí proudnici a natáhne hadici na určenou čáru. Oba oběhnou určenou metu a vracejí se zpět .Nyní vybíhá druhá dvojice, po oběhnutí mety jeden sebere proudnici, doběhne k hydrantu, odpojí hadici a proudnici. Druhý hadici následně smotává. Po doběhnutí obou za cílovou čáru, disciplína končí. V této disciplíně skončilo družstvo mladších na .místě, družstvo A na .místě a C na .místě.
Ve štafetě 4x60m soutěžící vyzkoušeli běh po kladině, přeskok přes břevno, přenost minimaxu na určené místo a zapojování hadiček. Ze bylo umístění následující: družstvo mladších na .místě, družstvo A na .místě a C na .místě.
Jako poslední byl požární útok, na který se všichni soutěžící těšili nejvíce. Opravdu dobře se dařilo družstvu mladších, kteří i přes neplatný první pokus skončili na úžasném 2. místě a radost dávali opravdu hodně najevo. Družstvu A připadlo .místo a C .místo. Při druhém pokusu u družstva A se Áje M. zmotala noha do hadice zrovna v místě u rozdělovače a přimáčkla jí nohu. Po ošetření na místě byla převezena do nemocnice v Havl. Brodě a dostala bohužel sádrovou dlahu.
Jarní kolo Plamene navazuje na podzimní kolo, kde jsme si bohužel moc dobře nevedli. V celkovém hodnocení obsadilo družstvo mladších 7. místo, družstvo A 6. místo a družstvo C 8. místo. To ale vůbec nevadí, děti si vyzkoušely zase jiné disciplníny než je útok a nyní se již začneme soustavně připravovat na požární útoky na Havlíčkobrodskou ligu, která odstartuje již 31.5.2015 v Libici nad Doubravou.

Výsledky-mladší
Výsledky - starší

 

 

 

 

 

 

 

Kalendář akcí

celý kalendář akcí...