Konec února a březen u mladých hasičů

Schůzka mladých hasičů 27.2.2015 byla volnější, žádné učení, trénování.... Byla to schůzka před hasičským plesem, kdy vedoucí měli plné ruce práce s přípravou plesu. Bylo třeba vše důkladně připravit, navozit do Krucemburku do sokolovny a navařit dobrého jídla. S dětmi jsme se tedy vydali na procházku k "pobočáku". Aby nám cesta lépe utíkala, hráli jsme různé slovní hry – slovní fotbal, snažili se vyjmenovat co nejvíce zvířat na různá písmena, stejně tak rostliny, jména…, recitovali jsme básničky, jen tak si povídali. U rybníka jsme si udělali malou přestávku – děti fascinoval led a zkoušení jeho odolnosti úderem kamenu. S sebou jsme měli také pytlík suchých rohlíků – počítali jsme s tím, že na rybníku budou labutě nebo alespoň kachny. Bohužel, rohlíky jsme nesli zpět. Schůzka byla sice o něco kratší, ale legrace jsme si užili i tak dost.
Schůzka 6. 3. 2015 byla již v duchu příprav na Hlinecké piškvorky. Starší děti zájem o tuto soutěž neprojevili, zato z řad těch mladších byl zájem veliký. Na začátku jsme si řekli, jaké soutěžní disciplíny nás vůbec čekají a děti se rozdělily do dvou družstev. Za družstvo A se bude snažit Eliška P., Pavlínka, Marek, Jirka a Barča, za družstvo B pak Domča, Honza, Tomáš, Eliška S., Anička a Kája. Po důkladném prostudování jednotlivých disciplín se děti rozdělily vždy po třech k jednotlivým úkolům podle toho, co nejlépe ovládají. Problém byl trochu na pozici vázání uzlů, kam nechtěl jít nikdo z nich. Zato na lyžování se hlásili všichni :-). Po tomto rozdělení jsme se už věnovali pilování jednotlivých disciplín, starší děti pomáhaly s organizací. A po tréninku musí být také trochu zábavy, takže se děti pohoupaly na kruzích, na laně, vyzkoušely si udržet rovnováhu na nafukovací balanční polokouli - bosu a snažily se jezdit na lunárním vozítku, balančním šlapadle. Dvě hodiny utekly jako voda a my museli vyklidit pole pro skupinu večerního cvičení. 

Na pátek 13. 3. 2015 jsme měli připravený venkovní trénink. Počasí se ale rozhodlo jinak, a tak jsme museli přizpůsobit trénink na piškovrky v hasičárně, pouze jednu disciplínu jsme si vyzkoušeli venku. V hasičárně se děti rozdělily do již jim známých družstev, marody nahradili náhradníci. Nejprve jsme začali vázáním uzlů, kdy si každý několikrát vyzkoušel všechny uzle z uzlové štafety – zkracovačku, osmičkový a úvaz na proudnici (ten bohužel dělá nejvíce problémů, děti mají k dispozici jen jeden konec lana, druhý je v pytli). Další disciplínou je štafeta dvojic, kdy kapitán musí uvázat postupně tři uzle – tesařský, lodní a plochý. Pak se vrací zpět a běží dvojice, kdy jeden rozmotává hadici, našroubuje proudnici, oba oběhnou kužel a při zpáteční cestě druhý z dvojice hadici smotá. Jde o jednu z těch těžších disciplín, soutěžící si musí hlídat, aby nepřešlápli hadici, neudělali úkrok na druhou stranu a správnou stranou se vrátili na start. Tuto disciplínu jsme si dvakrát vyzkoušeli venku a pak hurá zase do tepla hasičárny – byla zima, sněžilo. Dále si děti vyzkoušely secvaknutí céčkospojek – což je další disciplína. Bohužel šest céčkospojek nemáme, ani kolík, na který se navlékají, tak musely stačit pouze dvě a Lucky prst :-). Dále bude štafeta 3x15m – napojení lanka na sací koš, spojení hadic B 2x a spojení 3x hadic C – doufáme, že tuto disciplínu si budou moci děti vyzkoušet ještě příští pátek venku, v hasičárně na to není místo. A poslední je lyžování ve trojici, ale na to se děti vrhnou až přímo na místě. Děti musíme tentokrát opravdu pochválit, byly připravené, nezlobily a věnovaly se přípravě. Po uklizení všech hadic, hydrantu, provázků a dalších si děti sami vymyslely hru – Městečko Palermo spí a tak se do ní ponořily, že pokud bychom je nechali, hrají tam ještě dnes :-). Všem marodům přejeme brzké uzdravení a příští sobotu hurá do soutěžení. (Výsledek soutěže v Hlinsku s velkým úspěchem v předešlé zprávě).
Schůzku 27.3.2015 jsme pojali  více méně organizačně, jelikož počasí si s námi pěkně zahrávalo – chvíli bylo hezky, pak zase vítr a déšť. Nejdříve jsme probrali záležitosti týkající se Velikonočního massakru v Kolíně, kam v pátek před Velikonocemi odjíždí 10 dětí a dvě vedoucí. Dále jsme se snažili sestavit družstva na jarní kolo hry Plamen a také jednotlivá družstva na požární útoky. Věk dětí nám s družstvy trochu zamával, hodně dětí přešlo z mladších do starších. V současné době máme pouze jedno družstvo mladších a malé děti nám stále chybí. Ve starších budeme mít dvě plná družstva a čtyři děti náhradníky.  Jejich přesné umístění na jednotlivých pozicích budeme řešit, až nám počasí dovolí postavit základnu a být s dětmi venku na cvičišti. Po organizačních záležitostech jsme vyrazili ven, podívat se právě na cvičiště a zkontrolovat si materiál – hadice, savice, koše, proudnice… Děti byly natěšené, chtěly si vyzkoušet postavení základny, ale bohužel počasí zase vyhrálo. I u základen bylo bahno, mokro a do toho začal foukat vítr. Děti si tedy vyzkoušely pouze pár „zacvaknutí“ hadic, připojily si koš k savici, proudnice k hadici a opět jsme se vydali zpět k hasičárně. Teď si můžeme jenom přát, aby se počasí umoudřilo a my mohli naběhnout na cvičiště a začít trénovat. Soutěže se hooooodně rychle blíží.

 Fota ze schůzek naleznete ve fotogalerii mladých hasičů

Kalendář akcí

celý kalendář akcí...