Úspěšná mise na soutěž Plamen

V sobotu 26. 4. 2014 se zúčastnila dvě desetičlenná družstva jarního kola hry Plamen v Dlouhé Vsi. Po pátečním doladění jednotlivých částí štafety 4x60m a štafety dvojic, se v osm hodin sešly děti před hasičskou zbrojnicí. Počasí nám přálo od samého rána, takže i nálada byla výborná a na dětech bylo vidět odhodlání zvítězit.
Na cestu tedy vyrazilo družstvo mladších ve složení: Marek, Jirka, Eliška, Pája, Barča, Domča, Tom, Eliška S., Anička, Filip V. (náhradník Filip P.).
Družstvo starších bylo ve složení: Jáchym, Klára, Ája M., Ája Č., Pipin, Matěj, Ondra, Čudla, Adam a Verča. Zapomenout nesmíme ani na slonici, na Štístko – hasičského maskota.

Celkem nastoupilo 7 družstev mladších a 8 družstev starších.

Jarní část se skládá z těchto disciplín:
1/ štafeta dvojic
2/ štafeta 4x 60m (překonání kladiny, překonání překážky, přenos minimaxu, spojování hadiček)
3/ požární útok

Ve štafetě dvojic startuje 2x5 členů. Kapitán je rozbíhá a ten proběhne celou trasu od startu, okolo mety a zpět do cíle. Po doběhnutí na startovní čáru vybíhají další dva závodníci, kteří jeden s hadicí a druhý s proudnicí. Ten s hadicí napojí jednu půlspojku na hydrant, druhou podá druhému závodníkovi, který napojí proudnici a natáhne hadici na určenou čáru. Oba oběhnou určenou metu a vracejí se zpět za cílovou čáru. Poté vybíhá druhá dvojice, kde po oběhnutí mety jeden sebere proudnici, doběhne k hydrantu, zde odpojí jak hadici, tak proudnici. Druhý hadici následně smotává. Po doběhnutí obou za cílovou čáru, disciplína končí. Zde se vedlo velmi dobře družstvu mladších – připadla jim první příčka. Družstvo starších skončilo na 7. místě.

Ve štafetě 4x60m si mladší družstvo vedlo také velmi dobře. I když padly trestné body za špatnou předávku štafetového kolíku (proudnice), skončilo nakonec na krásném třetím místě. Na kladině se snažil Tomík a Jirka, břevno překonávali Pája a Marek, s minimaxem zápolila Barča a Eliška S. a hadičky zapojovala Domča a Eliška P.
Družstvo starších zastoupil na kladině Jáchym a Ondra, na břevnu pak Klára a Ája M., minimax přenášela Ája Č. a Čudla, s hadičkami zápasil Pipin a Matěj. Bohužel ani zde starší neslavili velké úspěchy.

Jako poslední byl požární útok, na který se všichni soutěžící těšili asi nejvíce. Každé družstvo mělo dva pokusy. Za starší bojovala košařka Klára, na středu pak Ája Č., Jáchym jako strojník, na „béčkách“ byla Ája M., rozdělovače se chopil Ondra a nejrychlejší nohy měli Matěj a Čudla jako levý a pravý proud. První pokus se jim bohužel nevydařil, ale druhý dali na výborný čas 18,60s a mohli se radovat aspoň z dílčího úspěchu.
Z mladších nastoupila na koši Eliška P., na středu Barča, na „béčkách“ Pája, rozdělovač přemohl Marek s Jirkou a dopředu uháněla Eliška S. s Domčou. Hned první pokus se jim podařil na jedničku s hvězdičkou – výsledný čas 18,82s byl nejlepší z mladších družstev a stejně tak druhý pokus, který byl o něco horší, ale i tak byl nejlepší z druhých pokusů.
I když se obě družstva opravdu snažila, ani jedno se nedostalo pod hranici 18s. Slib Františka, že pokud bude výsledný čas pod 18s, že skočí do kádě, se bohužel rozplynul v přívalu silného deště, který nás v samém závěru soutěže pěkně zmáčel.

Tato soutěž navazuje na podzimní kolo Plamene, kde jsme zaznamenali velký úspěch, na který jsme úspěšně navázali, a družstvo mladších se umístilo celkově na prvním místě a postoupilo tak na okresní soutěž, která se bude konat již 24. 5. 2014 v Havlíčkově Brodě.
Družstvo starších skončilo na místě šestém.

Všichni děti si zaslouží velkou pochvalu za výbornou reprezentaci a mladší především za krásný úspěch, který je zároveň zavazuje se zodpovědně připravit na okresní kolo. Starší věřme, si vezmou ponaučení a zlepšeným přístupem k tréninkům dokážou i oni přinést úspěch v podobě nějakého umístění na bedně.

Kalendář akcí

celý kalendář akcí...