I letos jsme si zpestřili schůzky přespáním na hasičském cvičišti

První polovina roku se přehoupla a mladí hasiči mají za sebou všechna jarní kola soutěží a různých akcí. Aby si trochu odpočinuli (a vedoucí samozřejmě taky), zakončili jsme tuto část roku přespáním na hasičské boudě.
V pátek 4.7.2014 v 16:00 hod dorazilo postupně 23 dětí s plnou polní. Našli se však i tací jedinci, kteří dorazili hodně nalehko, bez potřebného oblečení, ale díky solidárnosti ostatních dětí, bylo nakonec teplo i jim. Nejdříve jsme postavili velký stan, pod kterým se v noci spalo. Poté byl vyhlášený nástup, přepočítání se, vedoucí sbalili pití, dobroty a ručníky do svých batohů a hurá na výlet spojený s hrou. Na základně zůstal pouze kuchař – chemik s pomocníky, kteří udržovali oheň a připravovali večeři. Ještě před nástupem byl ošetřen první a také poslední úraz – Kubíkovo odřené koleno. Jako předvoj se na cestu vydala Ája M., Ája Č., Jáchym a Matěj, kteří měli přesně daný cíl cesty – rybník Řeka. Po cestě schovávali lístečky s různými úkoly, které pak ostatní děti musely najít a splnit. Prvním úkolem byl tělocvik – kliky a dřepy, abychom si rozhýbali tělo a rozproudili krev na dalekou cestu. Následovala zastávka u Pobočenského rybníku a házení kamínkových „žabiček“, poté obíhání velkého stromu a pěvecké vystoupení mladých hasičů pro projíždějící cyklisty. Zde se k nám přidala i Pavlínka, kterou rodiče dovezli přímo z tenisových závodů, kde vyhrála zlato! O kousek dál následoval úkol z první pomoci – úraz v lese, zlomenina a přeprava raněného z lesa. Děti si vedly velmi dobře, záchranu zraněného zvládly na jedničku. Ukázka útoku na sucho a bez materiálu se trochu vymkla kontrole a najednou z toho byl útok na Františka. Zručnost a přesnost si děti vyzkoušely při házení šišek na cíl, svoji fantazii zase předvedly při skládání básničky s hasičskou tématikou. Mladí (i ti starší) hasiči si vyzkoušeli také přenos zraněného, udělali jsme si společnou fotku a z dostupných přírodních materiálů si zkusili postavit ohniště. Téměř před cílem jsme se zastavili u studánky, ochutnali její vodu a děti pak jako žabky skákaly ve vyschlém korytě. Od břehu rybníka Řeka na nás již mávala zmrzlá čtyřka našeho předvoje. Vzhledem k tomu, že počasí se trochu mračilo a foukal studený vítr, museli jsme si bohužel odpustit koupání – někteří byli dost neoblomní a chtěli se koupat za každou cenu – i za cenu utopení se ve vlnách. Na zpáteční cestě nás popoháněla chuť na dobrou večeři, která na nás čekala na boudě. Mistr kuchař vykouzlil steaky s hranolky a zeleninovou oblohou. Po vydatné večeři se někteří jedinci začali zavrtávat do svých pelíšků a znaveni se pomalu nořili do světa snů. Ti vytrvalejší hráli ještě různé hry, povídali si a těšili se na stezku odvahy. Ta vypukla po půlnoci. Děti po dvojicích vyrážely do černočerné tmy, musely přejít přes louku a zpět po silnici kolem čističky na hasičskou boudu. V některých byla opravdu malá dušička a několikrát se vrátily zpět. Po splnění stezky odvahy se ještě zapsaly do kroniky. Plni zážitků ulehaly zpět do spacáků a postupně usínaly. I na vedoucí toho bylo dost, byl čas jít načerpat nové síly do nového dne. K ránu nás trochu pozlobilo počasí – vydatný déšť se nad námi několikrát přehnal a některým dokonce i smáčel záda. Ráno nás však již budilo sluníčko v plné síle. Na snídani byly domácí buchty nebo namazaný chléb a čaj. Došlo i na ranní otužování – kdo nechtěl vylézt z vyhřátého pelíšku, skončil v kádi. Po snídani uklidili vedoucí stan a děti si mezitím hrály různé hry (děkujeme Aničce za inspirativní knížku plnou her). Velkým překvapením byla pro děti stará manuální stříkačka - „koňka“. Měly tak možnost poznat, jak těžké dříve bylo uhasit oheň a vůbec se k němu dostat. Koňské spřežení tentokráte nahradili silní vedoucí a za pomoci dětí dotlačili stříkačku až na mostek k vodě a mohlo se začít stříkat. Děti si se zájmem prohlížely proudnici, sací koš a nakonec s úžasem hleděly, kolik síly je potřeba k nasátí vody a samotnému stříkání. Všechny děti si vyzkoušely i pumpování vody, i když ti nejmenší při tom visely ve vzduchu. Ti starší mezitím pomáhali kuchaři-chemikovi v kuchyni s přípravou oběda. Díky nim jsme si mohli pochutnat na výtečné masové směsi s rýží a zeleninovém salátu. Ještě před obědem si děti vyzkoušely lovení jablek z lavoru plného vody. Byli rozděleni do tří sedmičlenných skupin, každý z nich musel k lavoru skákat žabáky a pak se pokusit vytáhnout celé jablko z vody pouze ústy, nesměl si pomáhat rukama a v puse ho odnést na startovní čáru. Tato hra je natolik uchvátila, že si vyžádali několikeré opakování. O srandu zde nouze nebyla – někteří, ač se snažili sebevíc, jablko ne a ne chytit. Abychom dětem nahradili koupání na Řece, které bohužel kvůli počasí nevyšlo, připravili jsme si pro ně klouzací plachtu. Zábava jak pro malé, tak i velké. Plachta rozložená na zemi, politá pěnou do koupele a stále přitékající vodou byla pro děti skvělou tečkou. Po rozběhu a plácnutí sebou na plachtu, závodily děti, které z nich dosviští dál. Každý z nich měl jinou taktiku – po břiše, po zádech, na bobku, vkleče. A komu nestačila plachta, vykoupal se ještě v kádi. Že voda byla téměř na bodě mrazu, nikomu z nich nevadilo :-). Než se vše uklidilo a sbalilo, měly děti možnost ještě vidět likvidaci vosího hnízda a prohlédnout si speciální oblek k tomu určený. 

Tak a je konec. Konec dvou krásných dnů. Všem dětem, ale i rodičům přejeme krásné léto, vydařenou dovolenou a tábory a budeme se těšit opět na tréninku 15.8.2014. Sledujte naše webové stránky i v průběhu prázdnin, veškeré informace tam včas najdete.

Vedoucí MH

Kalendář akcí

celý kalendář akcí...