Mladí hasiči na "Hlineckých piškvorkách"

V sobotu, 29. 3. 2014 se už před půl devátou ráno začaly před hasičárnou shromažďovat děti. Plné elánu, nadšení, ale i nervozity se chystaly na odjezd na Hlinecké hasičské piškvorky. Jde o netradiční soutěž v pěti různých disciplínách. Za ždírecké mladé hasiče bojovali dvě družstva mladších. Celá soutěž se konala v tělocvičně základní školy Ležáků v Hlinsku. Hned po vstupu do budovy nás přivítalo obrovské teplo a stánky s občerstvením, které některé děti opravdu hojně využívaly po celou soutěž. Po nástupu všech patnácti družstev mladších, sedmi družstev přípravky a dvaceti družstev starších, dále přivítání mladých hasičů  ze Slovenska a uvítání postiženého Míši Terezky, kterému jsme za náš SDH přivezli víčka z pet lahví, mohlo soutěžní klání vypuknout. Ještě před první disciplínou obdržel náš Kubík Vašíček cenu za druhého nejmladšího soutěžícího.
Jako první se předvedli trojice v disciplíně šroubování matic na čas ve složení Martin Hegr, Matěj Nepovím a Jirka Blažíček, druhá Filip Pátek, Tomík Andrýsek a Káťa Havelková. Jde o štafetu, kdy první soutěžící musí postupně našroubovat tři matky na šroub, předá štafetu dalšímu a soutěž končí doběhnutím posledního závodníka do cíle. Po této první disciplíně byla naše družstva na 7. a 8. místě.
Jako druhá byla štafeta 3x15m, kdy první závodník musel napojit ventilové lanko na sací koš, druhý spojit spoj na hadici „B“ a třetí na třech „C“ hadicích C. Zde nastoupili Adam Wasserbauer, Eliška Strašilová, Anna Dymáková a Jakub Vašíček, Filip Vašíček a Verča Pabousková (zde to bylo 4. a 15. místo).
Třetí disciplínou bylo lyžování. Tříčlenné družstvo se vydalo s lyžemi na nohou kolem mety vzdálené 10m od startu. A aby to nebylo tak jednoduché, dva závodníci byli po směru běhu a ten prostřední stál v protisměru. O zábavu nebyla v této disciplíně nouze. Naše družstva si vedla opravdu dobře, „běh“ se obešel bez pádů a do cíle dorazili všichni v pořádku (Barča Polová, Eliška Strašilová, Adam Wasserbauer a Pavlínka Havelková, Domča Štefáčková a Honza Štefáček). Pořadí 7. a 4. místo.
Následovala uzlová štafeta, kde si každý ze tří soutěžících vylosoval jeden uzel a ten musel uvázat – osmičkový uzel, zkracovačka a úvaz na proudnici. Trošku jsme bojovali s úvazem na proudnici, jedno družstvo ho nezvládlo vůbec, druhé bylo pokáráno, ale uzel byl uznán. Pan rozhodčí nám všem ukázal jeho správné vázání, tak snad příště už to bude na jedničku s hvězdičkou. Za družstvo našich mladých hasičů nastoupila Barča Polová, Matěj Nepovím, Marek Pol a Tomík Andrýsek, Pavlínka Havelková a Filip Vašíček. Zde 8. a 7. místo.
Jako poslední byla štafeta dvojic, i když vlastně závodili soutěžící tři. Jako první vybíhal kapitán, který musel doběhnout ke stojanu na uzle a uvázat lodní uzel, tesařský a plochý. V obou družstvech nám byly uznány pouze dva uzle. Po doběhnutí na startovní čáru vyběhli další dva závodníci, jeden z nich napojil půlspojku na hydrant, druhou podal druhému závodníkovi, který napojil proudnici a natáhl hadici na určenou čáru. Oba oběhli metu, na zpáteční cestě jeden z nich sebral proudnici, doběhl k hydrantu, kde odpojil jak hadici, tak proudnici. Druhý hadici smotával. Soutěž končila doběhnutím závodníka se smotanou hadicí do cíle. Za naše družstvo se snažila Eliška Pátková, Marek Pol, Jirka Blažíček a Pavlínka Havelková, Domča Štefáčková a Honza Štefáček. Velmi dobré 3. místo a bohužel 15.
V konečném výsledku skončilo družstvo Ždírec 1 na 10. místě a družstvo Ždírec 2 na krásném 4. místě. I když někteří z mladých hasičů svoje neúspěchy nesli špatně a ukápla i slzička, domů jsme se vraceli již s dobrou náladou a pocitem, že něco dokážeme a mezi ostatními družstvy se neztratíme. Dobrá nálada panovala i v čase mezi jednotlivými soutěžemi, kde se děti zabavily dle svého nebo za velké podpory vedoucích. Ti se na chvíli vrátili do svých dětských let a zahodili všechny starosti. Na trénincích se nyní budeme zaměřovat na nácvik disciplín na jarní kolo hry Plamen, které se koná již 26. 4. 2014. Samozřejmě nebudeme zapomínat ani na trénování uzlů.
Výsledková listina_Hlinsko.pdf

 

Kalendář akcí

celý kalendář akcí...