Velitelé JPO II a strojníci JPOII absolvovali pravidelné školení

Nejprve proběhla dne 14. 3. 2015 v Havlíčkově Brodě pravidelná odborná příprava velitelů JPO II a JPO III k prodloužení jejich odborné způsobilosti. Jednalo se o jednodenní 8 hodinové školení, které přineslo účastníkům spoustu zajímavých novinek, zkušeností a postřehů pro zásahy.  Z naší jednotky se účastnilo 6 členů, kteří mají velitelské zkoušky. Z důvodu velké účasti na školení byli školení rozděleni do dvou učeben. Protože se výuky účastnili i velitelé JPO III, tak rozdělení bylo na členy JPO II a JPO III. Naši velitelé patřili do skupiny JPO II jakožto mezi jednotky vyššího stupně a jednotky předurčené k dopravním nehodám. Do programu výuky byla vybrána tato témata: bojový řád, rádio komunikace, povinnosti velitele na místě události, rozebrání konkrétních mimořádných události, požárů nebo dopravních nehod. Témata byla věcná a pro naše velitele velmi přínosná. Školení probíhalo i formou diskuze a řešení konkrétních situací. Mimo výuku a přednášky v učebnách byla věnována i jedna hodina praktickým ukázkám ve venkovních prostorách Havlíčkobrodské hasičské stanice. Kolegové z H.Brodu předvedli novou techniku, se kterou se můžeme setkat nebo kterou si i můžeme vyžádat v případě některých událostí. Jednalo se především o technický kontejner.

Dne 28. 3. 2015 opět v Havlíčkově Brodě proběhla teoretická odborná příprava strojníků JPO II, JPO III. a JPO V s CAS po 5 letech k získání a prodloužení odborné způsobilosti. Před touto teoretickou přípravou proběhla nejprve 27. 3. 2015 praktická příprava a výuka a to na stanici HZS v Chotěboři. Zde se s kolegy se probíraly a hodnotily některé společné zásahy, seznámily nás s některou novou technikou a řešily konkrétní problémy spojené se strojničinou. Následný sobotní den byl ve znamení teoretické výuky na 8 hodin na stanici v Havlíčkově Brodě. Témat bylo hned několik, ale převážně se týkaly bojového řádu a řádu strojní služby, povinností řidiče strojníka, chování a povinnosti strojníka u zásahu, a protože strojník u zásahu může zastoupit i funkci velitele, tak i některé velitelské informace. Tak jako u školení velitelů i u strojníků byla předvedena nová technika. Zde však proběhla i praktická ukázka technického kontejneru. Na závěr byly připomenuty některé speciální zásahy a na úplný závěr bylo celé školení zakončeno testem.

Kalendář akcí

únor
17
2018

HASIČSKÝ PLES

Sobota 17. 2. 2018, sokolovna Krucemburk od 20h, hraje kapela NAZ5, vystoupení pole dance studio INTIMITE Pardubice, hra o hodnotné ceny, občerstvení více...
celý kalendář akcí...