Výbor sboru

Složení výboru k 14.1.2017

Titl., jméno, příjmení Funkce Narozen
Stanislav Hanč starosta 1963
Ing.František Lédl náměstek starosty 1977
Bc.Eliška Burešová náměstek starosty 1992
Roman Pátek velitel 1977
Ondřej Málek zástupce velitele 1972
David Chalupa strojník 1976
Radek Culek referent prevence 1969
Jaroslava Půžová jednatel 1961
Petr Novotný hospodář 1969
Jaroslav Němec vzdělavatel 1945
Lucie Štefáčková, DiS. vedoucí mládeže 1978
Bc.Eliška Burešová referentka žen 1992
Ludmila Novotná kronikářka 1948
Jiří Půža referent MTZ 1961
Ing.Tomáš Novák zástupce referenta MTZ 1984

Složení kontrolně revizní rady k 14.1.2017

Titl., jméno, příjmení Funkce Narozen
Radovan Pálka předseda KRR 1978
Blažena Dundáčková člen KRR-revizor 1974
Ondřej Málek člen KRR-revizor 1986

Kalendář akcí

duben
30
2018

Pálení čarodějnic 2018

Zveme vás opět po roce na tradiční "Pálení čarodějnic" o nejmagičtější noci v roce, která je též nazývána jako filipojakubská více...
celý kalendář akcí...