Přespání na boudě – léto 2017

Již druhé přespání tento rok se konalo opět na boudě, a to z pátku 25.8.2017 na sobotu 26.8.2017.
Sraz dětí na boudě byl mezi půl čtvrtou a čtvrtou hodinou odpolední. Po příchodu si děti hned připravily svoje ležení na pódiu a mohla vypuknout zábava. Některá děvčata připravovala výsledkovou tabuli na 4.kolo HBT, které se konalo týden po našem přespání u nás ve Ždírci. Vše bylo nutné umýt, nadepsat a řádně srovnat dle startovní listiny. Postupně se také vystřídala všechna družstva při nácviku útoku. Zároveň si děti vyzkoušely i svoje dovednosti na jiných pozicích, než na kterých normálně běhají. Zájem byl veliký a děti běhaly až do podvečerních hodin. Poté si sami připravily dřevo na oheň, pomohly nanosit buřty a vše ostatní a pak už hurá na opékání. Po večeři se děti rozdělily do tří skupin tak, aby byly věkově alespoň trochu stejní. Každé družstvo pak dostalo svoje číslo. V nestřežený okamžik začala houkat siréna a na stolečku se objevilo číslo daného družstva. Zástupci ze všech družstev se začaly u stolečku sbíhat a kontrolovat, zda nejde náhodou o číslo jejich družstva. Pokud svoje číslo našli, museli si nasadit čelovky, běžet k základně a začít postupně zapojovat celé dlouhé vedení – 80m, hezky jednu hadici za druhou. Natažené vedení vedlo až zhruba na konec celého hřiště, kde na židli ležela obrovská koule, kterou museli sestřelit. Kdo sestřelil i samotnou židli, měl body navíc. K překvapení všech běžců byl konec trasy osvětlen vánočními koulemi na židlích podél trasy. Takto se vystřídala všechna družstva a legrace bylo opravdu hodně. Hlavně když se čekalo na vodu. Po úklidu jsme se všichni vydali na malou stezku odvahy. Společně kolem čističky až k první lampě. Tam jsme se utábořili a děti postupně, sami pouze se zapálenou prskavou, běžely na kopec. Nahoře byla krásná podívaná – údolím se valila mlha, byla přesně půlnoc a u všech z nás panovala taková zvláštní nálada. Takže honem zpět a rychle do spacáků.

Ráno nás totiž čekalo překvapení. Tentokrát děti vstávaly brzo, všichni byly plni očekávání, co bude. Již večer zkoumaly, proč u boudy stojí na plachtě rozbité auto. Po snídani se náhle objevil Radek Culek, v autě najednou seděl zraněný Jáchym a Věrka. Radek vysvětlil dětem, že došlo k dopravní nehodě a že je nutné zavolat pomoc. Vybral si Páju Havelkovou, která volala na linku 150 a oznamovala dopravní nehodu. Z druhé strany telefonu dostávala přesné instrukce, co má dělat a vzorně odpovídala na položené otázky. Během chvíle již přijížděli, dle slov dětí „opravdoví hasiči s autem". Vyskákali z auta v plné polní a začal šrumec kolem nehody – ohledání místa nehody, zajištění auta, záchrana zraněných, vystříhání zraněných... Celé dění komentoval Radek tak, abychom všichni věděli co a jak, proč to udělali zrovna takhle a ne jinak, přidal také zmínku o tom, jak navigovat vrtulník, kam může dosednout... Po dokončení celé akce se na obzoru objevilo letadlo a začalo kroužit na cvičištěm. Honem honem někdo na louku a navigovat letadlo na přistání. Ujala se toho opravdu zodpovědně Eliška S. Bohužel letadlo přistát nemohlo, ale vyhodilo podivný předmět a jakési lístečky, udělalo ještě jednu otočku, zamávalo křídly a bylo pryč. Děti okamžitě utíkaly daný předmět hledat a přinesly záhadnou krabičku. Zároveň se každý snažil najít pro sebe lísteček s číslem. Onen lísteček byl oprávněním k odběru oběda a číslo zároveň značilo získaný bonus – např. umyješ nádobí, zameteš, posbíráš špinavé nádobí, utřeš stoly, ale také třeba máš volno. Je zajímavé, že děti vůbec neprotestovaly a své úkoly zodpovědně plnily. V krabičce pak objevily zašifrovaný vzkaz od pilota a sladkou odměnu. Bylo krásné počasí, a tak děti vyhlásily vodní válku, čerpadlo nestačilo napouštět kádě vodou. A aby té vody nebylo málo, naplnili jsme ještě 333kusů vodních bomb, a to teprve začala ta pravá bitva. Dětem se domů nechtělo, strávili jsme společně opravdu krásný den a pro některé děti si dokonce museli přijít sami rodiče. Tak zase příští rok...

 

 

 

 

 

Kalendář akcí

září
22
2017

Běh za novým úsměvem 2017

druhý ročník charitativního běhu, který organizuje rodičovský spolek věnující se problematice dětí s rozštěpem o.s. Za novým úsměvem. V rámci této akce bude prezentována aktuální hasičská technika SDH Ždírec n. D. více...
celý kalendář akcí...